Duyurular

Ticaret Finansmanı ile Güçlü Bir Ekonomiye - Ankara

Ticaret Finansmanı ile Güçlü Bir Ekonomiye - Ankara

Gelecek için KOBİLER ile buluşuyoruz…

‘’Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması ve ülkemizin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin katkısının yükseltilmesi’’ amacıyla, 2015-2018 yıllarını kapsayan ‘’KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’’ hazırlanmış olup Finansal Kurumlar Birliği olarak sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiş bulunmaktayız.

Türkiye’deki şirketlerin %99’unu oluşturan KOBİ’ler- küçük ve orta ölçekli işletmeler- ülkemizdeki toplam istihdamın da %75’ini karşılamaktadır. Küresel rekabetin hız kazandığı günümüz dünyasında, üretimi, istihdamı, gelirimizi arttırmak ve sınırları aşmak zorundayız.

Bu anlayıştan hareketle Finansal Kurumlar Birliği olarak; KOBİ’lere yönelik finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin sundukları hizmetlerin yaygınlaştırılması ve tanıtılmasına yönelik geçtiğimiz yıl 24 Şubat 2016’da “TİCARET FİNANSMANI İLE GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE ” Projesini başlattık ve Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde etkinlikler düzenliyoruz.

GELİŞEN TÜRKİYE EKONOMİSİ’NDE BİRLİKTEN DOĞAN KUVVET

Proje kapsamında; tüm Türkiye’de KOBİ’ler ile buluşmalar düzenlenmekte, ekonomideki son gelişmeler ışığında, KOBİ’ler için finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programları, kaynak alternatifleri, krediler, sigorta, garanti hizmeti ve borçlanma araçları vb. konularda detaylı bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kamu ve Yerel Yönetimler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, OSB’ler, EXİMBANK İl Müdürlükleri, KOSGEB İl müdürlükleri, Üniversiteler, Yerel ve Ulusal Medya, Üretici ve İhracatçı işletmeler ile birlikte, doğru ve hatasız bilgi ulaştırılıp, eksikler tamamlanıp, merak edilen tüm sorulara uzmanlarca cevaplar verilmekte, yapılan özel çalışmalarla, Ulusal Medyanın kente ve kent KOBİ’lerine olan ilgisi de arttırılmaktadır.

YENİ DURAK: TÜRKİYE’NİN BAŞKENTİ, ÜLKE GÜNDEMİNİN NABZININ ATTIĞI ANKARA

AMAÇ; Ankara’da tüm paydaşların harekete geçirilmesi, farkındalığı arttırmak, eksiklerin tespiti ve giderilmesi, kent ekonomisinde gelecek vizyonu oluşturmak.

İÇERİK; Yeni finansman modellerinden- sürdürülebilir planlara, üretim, pazarlama ve ihracatta yaşanan sorunlardan- gelecek dönem vizyonuna, İhracatta finansal çözümlerden- Factoring’e, Yeni ihracat fırsatlarından- KOBİ ve ihracatçı desteklerine pek çok konunun ele alınacağı “TİCARET FİNANSMANI İLE GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE ” kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıdaki gibidir:

  • Ankara Açıkoturumu; Yerel paydaşlarla birlikte / 23 Mayıs 2017
  • A Haber / TİCARET FİNANSMANI İLE GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE Ankara özel yayını/ Canlı / 40 -45 dakika
  • Sabah Gazetesi / Ulusal baskı – Ankara özel çalışması
  • Yerel Medya Çalışmaları
  • Ulusal Medya Haber Çalışmaları

PROJE PAYDAŞLARI;

Finansal Kurumlar Birliği koordinasyonuyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BDDK, Türk EXİMBANK, KOSGEB, Ankara Valiliği, Ankara Keçiören Belediye Başkanlığı, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası, Ankara OSB, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, EXİMBANK Ankara İl Müdürlüğü, KOSGEB Ankara İl Müdürlüğü, Ankara Sanayici ve İş adamları Derneği ile üretici ve ihracatçı tüm yerel işletmeler.

ORGANİZASYON DETAYLARI

Panel Tarihi: 23 Mayıs 2017 - Salı  

Panel Yeri: Türk Dil Kurumu Konferans Salonu

                09:00 - Program başlangıç

                09:15 - Açılış Sunum / Konuklar Davet

                09:30 - A Haber TV canlı yayın ve Panel Panelistler

Moderatör / Sayın Özlem DOĞANER / A Haber Ekonomi Müdürü

Sayın Mehmet Ali AKBEN / BDDK Başkanı

Sayın Recep BİÇER / KOSGEB Başkanı

Sayın Mehmet CANTEKİN / Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın M. Çağatay BAYDAR / FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sayın Gürsel BARAN / Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

10:15 - Organizasyon tanıtım filmi yayın
10:20 – 12:30 / Panel devam ve Soru- Cevap