Finansal Kiralama

Finansal Kiralama İşlemlerinin “TFRS 16 Kiralamalar” Standardına ve Vuk’a Göre Muhasebeleştirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Eren
Dr. Öğr. Üyesi Semih Büyükipekçi
2020
Finansal Kiralama Sözleşmesinde Tarafların Borçları ve Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Av. Sefa Polat 2020
Kira Sözleşmesindeki Sorunlar Prof. Dr. Hüseyin Altaş 2019
Yargıtay Kararları Işığında Finansal Kiralama Sözleşmesi Ahmet Tuncay/Prof. Dr. Adnan Deynekli 2019
İslam İktisadında Ahlak Ve Adalet Muhammed Umer Chapra 2018
Aklama ve Terörün Finansmanı Suçu İle Mücadelede Finansal Kurumların Yükümlülükleri ve Mevzuata Uyum Rehberi Banu Okumuş/Faruk Mutlu 2018
Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri Ve Sonuçları Av. Yusuf Özdoğru 2018
Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinde İç Kontrol Dr. Şükrü Mete Tepegöz 2018
Finansal Kiralama Sözleşmesi Türkan Gündoğan Kırmızıtaş 2017
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Doç.Dr. Murat Topuz 2017
Kobi'lerde Finansal Kiralama Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk Akbaba 2016
Aklama ve Terörün Finansmanı Suçu İle Mücadelede ÖNLEYİCİ TEDBİRLER Yükümlüler, Yükümlülükler, Yükümlülük Denetimi ve Yaptırımlar MASAK - Faruk Mutlu 2015
Türkiye Leasing Sektörü Sürdürülebilir Büyüme Yolunda Adımlar Deloitte 2015
Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin Uygulamadan Kaynaklanan Sorunların Değerlendirilmesi Av. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu 2015
Finansal Kiralama (Leasing) ve Kira Alacaklarının Takip Yolları Osman Oy/Onur Biçici 2015
Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve Acun Mekengeç 2014
Finansal Kiralama Sözleşmesi Murat Topuz 2013
6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Çerçevesinde
Leasing Taxation - 2011 Edition KPMG 2002
Tüm Yönleriyle Franchising, Fortfaiting, Factoring, Leasing İşlemleri Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Rehberi Taner Sarısoy 2011
Banka Dışı Finansal Kuruluşlarda İç Kontrol Sistemlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri ile İlgili Gelişmeler / Beklentiler PWC 2011
Dünyada ve Türkiye’de Finansal Hizmetlere Erişim ve Finansal Eğitim TCMB 2011
Gemi, Geminin Mütemmin Cüzü ile Teferruatı ve Bunların FK Sözleşmesi ile Temini Halinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar Dr. Jur. Bülent Sözen 2010
3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat Şevkiye Kapan 2009
Finansal Kiralama Sektörünün Vergisel Boyutu Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı Fider 2009
Finansal Kiralama (Leasing) Av.Osman Oy-Erhan ünal Av.Nahide Tahan 2008
Finansal Kiralama (Leasing) İçtihatlı&Gerekçeli M.Vefa Toroslu 2008
Finansal Kiralama (Kanun ve Vergi Kanunlarına Göre) Ali Tuğlu-Özkan Atila 2007
Finansal Kiralama (Mali Teşvik Uygulamaları) Dr.İlhami Söyler 2007
21. Yılında (Leasing) Sektör Durumu, Değer ve Beklentiler İktisadi Araştırmalar Vakfı - Fider 2006
Finansal Kiralama ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Orhan Göker 2005
Finansal Kiralama (Hukuk Sempozyumu) Görüşme Tutanağı Fider 2004
Finansal Kiralama (Leasing) Mehmet Koç 2004
Finansal Kiralama Hukuk Sempozyumu FİDER 2004
Leasing and Asset Finance - 4th Edition Euromoney 2003
Finansal Kiralama Nuray Ergül/Sezai Dumanoğlu 2003
Non-Bank Financial Institutions and Capital Markets in Turkey World Bank 2003
FK Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Levent Yünlü 2002
Leasing Taxation - 2002 Edition KPMG 2002
Leasing Taxation - 2000 Edition KPMG 2000
International Leasing - Volume I - II Sudhir P. Amembal 2000
Operating Leases - Volume I - II Sudhir P. Amembal 2000
Leasing: Vergilendirme ve Teşvik Sempozyumu FİDER 2000
Çağdaş Finansal Teknikler Vefa Toroslu 2000
Finansal Kiralama Vergi Uygulamaları Erdikler-Eratalar 2000
Finansal Kurumların Denetim ve Vergilemesi Ahmet Erol 2000
Bütün Yönleriyle Finansal Kiralama Mehmet Koç 1999
Finansal Kiralama Hukuku Sempozyumu FİDER 1999
Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama Sözleşmesi (Leasing) Köksal Kocaağa 1999
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Finansal Leasing Uygulamaları Fatma Bilgin - Hazine 1998
Finansal Kiralama Kanunu (Açıklamalı ve İçtihatlı)-Genişletilmiş Baskı Gültekin Nazlıoğlu 1998
Sorularla Finansal Kiralama İTO 1998
Finansal Kiralama Kanunu (Açıklama ve İçtihatlı) Gültekin Nazlıoğlu 1996
Türkiye’de Finansal Kiralama (Leasing) Esaslar ve Uygulama-II İktisadi Araştırmalar Vakfı 1996
The Handbook of Equpment Leasing - Volume I - II Shawn D.Halladay / Sudhir P.Amembal 1995
Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Prof. Dr. Cevdet Yavuz 1994
Leasing İş Bankası/İkt.Araş.Md. 1994
Leasing Law in the European Union Howerd Rosen 1994
A Practical Guide to Leasing Leaseurope / Coopers&Lvbrand 1994
Leasing in European Union Allgemene Leasing 1994
Leasing in Europe Leaseurope/Arthur Anderson 1992
Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama Dr.M.Argun Köteli 1991
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Doç.Dr.Atilla Altop 1990
Türkiye’de Finansal Kiralama (Leasing) Esaslar ve Uygulama-I İktisadi Araştırmalar Vakfı 1989
Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama (Leasing) Tanımı ve Hükümleri Prof.Dr.Erden Kuntalp 1988
Finansal Kiralama Semineri İTO 1987
Finansal Kiralama (Leasing) İktisat Bankası 1986
Leasing - Factoring - Forfaiting İş Bankası/İkt.Araş.Md. 1985
Finansman Tekniği Olarak Kiralama (TSKB Finansal Kiralama Semineri) TSKB 1985