FKB Ekonomik Görünüm Endeksi

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 43 üncü maddesi ve 22 nci maddesi uyarınca FKB bünyesinde işletilmekte olan Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’nde (MFKS) ve Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sisteminde (FKSTS) yer alan veriler ile Finansman Sektörü işlem hacmi verileri ve FKB bünyesinde raporlama ve istatistik faaliyetlerinde kullanılan veriler ve FKB üyelerinden temin edilecek diğer verilere dayanarak “FKB Ekonomik Görünüm Endeksi ve Alt Endeksleri”nin sürdürülebilirliğinin ve etkinliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje Kapsamında Aylık olarak 1. FKB Ekonomik Görünüm Endeksi, 2. FKB Sektörel Alt Endeksler, 3. FKB Aylık Ekonomik Görünüm Bülteni 4. FKB Beklenti Anketi hazırlanacaktır.