Duyurular

Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Değerli basın mensubu,

24 Ağustos 2022 tarihinde (dün) gündeme taşınan konu çerçevesinde, asılsız bilgilere dayalı ve iftiraya varan söylemlerin Varlık Yönetim Şirketlerimizi haksız bir töhmet altında bırakma amacı taşıdığına üzülerek şahit olduk. Açıklık, şeffaflık anlayışımız ve kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz uyarınca bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk.

Finansal Kurumlar Birliği üyesi Varlık Yönetim Şirketleri Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesi ve 14.07.2021 tarihli ‘Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik’ hükümleri kapsamında; bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere izin alarak kurulan şirketlerdir. Bu doğrultuda; bankaların kaliteli aktif üretmeye devam edebilmesinin yolunu açan Varlık Yönetim Şirketleri sektörü, aynı zamanda finansman sistemi içinde kaybedilmiş kaynakların yeniden katma değer oluşturma sürecine kazandırılmasını sağlayarak, ülke ekonomisine süreklilik ve verimlilik anlamında önemli bir katkı sunmaktadır.

2021 yılı itibarıyla, banka dışı finans sisteminin çatı kuruluşu olan Finansal Kurumlar Birliği altında temsil edilen, kanun ve mevzuatın gerektirdiği tüm yasal yükümlülüklerini yerine getiren ve BDDK’nın düzenli olarak denetime tabi olan, hizmet kalitesini her geçen gün daha da geliştiren Varlık Yönetim Şirketleri; finansal borç-alacak ilişkisinde halkımıza en etkin alternatif çözüm yollarını sunma görevini hakkıyla yerine getirmektedir.

Varlık Yönetim Şirketleri faaliyetlerini tamamen yasal zeminde sürdürmektedir. Varlık Yönetim Şirketleri BDDK başta olmak üzere birçok kamu kurumununun gözetiminde faaliyet göstermektedir.

İstikrarı ve başarılı performansı ile güven duyduğumuz bankacılık sektörümüzün en önemli paydaşlarından biri olan Varlık Yönetim Şirketleri icra ettikleri faaliyetlerle, güçlü ekonomilerin en kritik göstergelerinden birini teşkil eden bankacılığın sağlam konumuna destek verdiği kadar; bankalara borcu bulunan ve ödeme zorluğu çeken vatandaşlarımız için de çözüm odaklı yaklaşımlar üretmektedir.

Bilindiği üzere; tarihin ilk çağlarından bu yana var olan borç-alacak ilişkisinde, borç daima ödenmek üzere alınır. Bu ticaretin kuralı olduğu kadar aynı zamanda karşılıklı güven ilişkisine dayalı, kadim bir olgudur. Bir sektörü yakışıksız sıfatlar ile damgalamak suretiyle, etik boyutları da bulunan böylesine kadim kavramlar ile oynanması; sektörü, çalışanlarını ve ailelerini derinden üzmüştür. Kaldı ki; borçluların borçlarını ödememesine dönük beyanatlar finansal sistemin güvenilirliğine ve itibarına gölge düşürmekte ve hukuki zeminde ağır sonuçlar doğuracak riskler içermektedir.

Varlık Yönetim Şirketleri adına kıymetli kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

Varlık Yönetim Şirketleri

Sektör Temsil Kurulu