Duyurular

Finansal Kurumlar Birliği 2018 yılı üçüncü çeyrek konsolide verilerini açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği 2018 yılı üçüncü çeyrek konsolide verilerini açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman, Birlik çatısı altındaki sektörlerin 9 aylık verilerini açıkladı. Duman, bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının artarak süreceğinin altını çizdi.

KOBİ’lere sunduğu alternatif finansman kaynağı ile reel ekonomiyi destekleyen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında temsil eden Finansal Kurumlar Birliği, bankacılık dışı finans kesiminin Türkiye ekonomisindeki yerini giderek sağlamlaştırdığına işaret eden 2018 üçüncü çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2018 yılı üçüncü çeyrek konsolide verilerine göre;

Aktif toplamı yüzde 28 artışla 161 milyar TL'ye,

İşlem hacmi yüzde 10 artışla 151 milyar TL’ye,

Faaliyet konusu alacakları yüzde 23 artışla 141 milyar TL’ye,

Öz kaynak büyüklüğü yüzde 15,6 artışla 21 milyar TL seviyelerine ulaştı.

 

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2018’in üçüncü çeyreğinde yüzde 28 büyüyerek, Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdü.

 

Yakın dönemde ülke ekonomisinin önemli bir sınav verdiğinin altını çizen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman; döviz kurundaki artış ve yükselen faiz ortamında yatırımların önemli ölçüde yavaşlaması ve ticaret hacmindeki daralmanın ardından dengelenme sürecine girildiğini belirtti. Duman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tüm Türkiye’nin topyekun ekonomi gündemine odaklanmasıyla, zorlu bir süreci geride bırakmamızın ve dövizde yaşanan dalgalanmaların son bulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kısa bir süre önce, temsil ettiğimiz faktoring sektörünün ekonomi yönetimimizin başlatmış olduğu “Enflasyonla Topyekun Mücadele” çağrısına  desteğini açıklaması ve bu kapsamda şirketlerin kâr marjlarından feragat ederek, KOBİ’lerin sürdürülebilir finansmanına destek olmaya gönüllü olmalarını kıymetli bir adım olarak görüyorum. Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimize ve ihracatçılarımıza sağladığımız finansman desteğini daha da yüksek düzeylere çıkartmayı birincil görevimiz olarak addediyoruz. Bu görev çerçevesinde, bankacılık dışı finans kesiminin finans sektörü içindeki varlığını ve ağırlığını daha da güçlendireceğiz” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Duman, şunları anlattı: “Finansal Kurumlar Birliği olarak sektörlerimizi geliştirmek, onların Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürülebilir kılmak bizim sorumluluğumuz. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek üzere ve hizmet portföyümüzü her geçen gün genişletmek, KOBİ’lerimizin ve bireylerin erişebilecekleri finansman kaynaklarını çeşitlendirerek, bankalarımızın üzerindeki yükü birlikte paylaşmak istiyoruz. Bu bakımdan sektörlerimizi büyütmeye odaklanıyor; aynı zamanda “Güçlü KOBİ Güçlü Türkiye” yaklaşımını her platformda dile getiriyoruz. Bankacılık dışı finans kesimi olarak 2018 yılı üçüncü çeyrek rakamlarımız da hedeflerimizi destekler nitelikte.

Rakamsal verilere baktığımızda, Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları %45 artış göstererek, 71,8 milyar TL seviyelerine ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü de üçüncü çeyrekte yüzde 45; öz kaynakları ise yüzde 10,7 oranında büyüdü. Finansal Kiralama Sektörünün, şirketlerin sabit kıymet yatırımlarına orta ve uzun vadeli finansman sağlıyor olması nedeniyle alacaklarının % 80’i döviz cinsinden olup, alacaklarındaki artış kur değerlenmesinden kaynaklanmaktadır. Aslında içinde bulunduğumuz dönemde finansal kiralama işlemlerinde ciddi oranda azalma söz konusudur. Dengelenme sürecinin tamamlanmasını takiben finansal kiralama talepleri ve işlemleri de artacaktır. Yatırım iştiyakı normale döndüğünde sektörümüze düşen görev, yurt dışı para ve sermaye piyasalarından en uygun maliyet ile uzun vadeli finansman temin ederek bu kaynakları yatırımcıların kullanımına sunmaktır.

Faktoring sektörüne baktığımızda; 2018 yılının üçüncü çeyrek konsolide verilerine göre işlem hacmi 112,5 milyar TL; alacakları ise 35 milyar TL seviyelerinde. Sektörün aktif büyüklüğü 2017’nin üçüncü çeyreğine oranla yüzde 5,1’lik artışla 38,4 milyar TL; öz kaynakları ise yüzde 18,6 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerine ulaştı. 60 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, bugün sayıları 109 bini geçen müşterilerine hizmet veriyor.

Finansman Şirketleri tarafında ise, 2018 yılının üçüncü çeyrek konsolide verilerini geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi yüzde 10 civarında artarak 21 milyar TL seviyelerine gelmiş bulunuyor. Sektörün aktif büyüklüğü de 43 milyar TL’yi aşarken; mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle müşteri sayısı 4,7 milyona ulaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 34,3 milyar TL olarak gerçekleşti.”

 

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Adem Duman Birliğin temsil ettiği sektörlerin tüm finans sektörü içindeki önemine dikkat çekerek, FKB’nin Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli bir misyonu olduğunun altını çizdi. Duman, şöyle devam etti: “ Gelişmiş bir finans sisteminin temel göstergeleri olan ‘finans sisteminin derinliği, finansal ürünlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği ile finansal sistemin istikrarı’, Birlik olarak inandığımız ve ülkemize kazandırmak için var gücümüzle üzerinde çalıştığımız ana konulardır.”

 “Bankacılık dışı finans sektörü için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz”

Birlik olarak temsil ettikleri sektörlerin önünü açmak için gerekli düzenlemelerin hayata geçmesi yönünde çalıştıklarının altını çizen Duman, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu noktada kamu kesiminden beklentimiz, finansmana erişimin zorlaşmakta ve vadelerin kısalmakta olduğu günümüz dünyasında, finansal kurumların borçlanma maliyetlerini daha da artıran KKDF ve BSMV gibi yükümlülüklerin hafifletilmesidir. Bu doğrultuda alınacak kararlar KOBİ’lerin finans maliyetlerine olumlu yönde yansıyacaktır.”