Duyurular

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketlerinin 2021 yılı ilk yarıyıl konsolide verilerini açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketlerinin 2021 yılı ilk yarıyıl konsolide verilerini açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketlerinin 2021 yılı ilk yarıyıl konsolide verilerini açıkladı.

FKB çatısı altındaki dört sektörün 2021 yılı ilk yarı yıl konsolide verilerine göre;

  • İşlem Hacmi 130,8 milyar TL,
  • Aktif toplamı 179,6 milyar TL,
  • Öz kaynak büyüklüğü 32,3 milyar TL,
  • Müşteri sayısı 6,9 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği dört sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke; Covid’in etkilerinin azaldığı, aşılama hızının arttığı, baz etkisi ile de ekonomik büyümenin ivme kazandığı içinde bulunduğumuz konjonktürde; FKB bünyesindeki sektörlerin hacimlerinde de belirgin artışlar görüldüğünü belirtti. 

“Ekonomi yönetimince uygulanan para ve maliye politikaları ile ortaya çıkan destek paketleri, pandeminin yıkıcı etkisinin belli ölçüde atlatılmasında önemli rol oynadı. Son olarak KOBİ’ler için açıklanan farklı finansman-destek paketleriyle birlikte pandeminin özellikle küçük esnaf üzerindeki olumsuzlukları mümkün olduğunca giderilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda, üreticiye, tacire, yatırımcıya, ihracatçıya ve tüketiciye hizmet veren faktoring, leasing gibi alternatif finansman araçlarına hızlı ve kolay erişimin sağlanmasının;  finansman imkanlarının tabana yayılması, finans yükünün tamamının bankacılık sistemi üzerinden alınması, rekabetin artırılması, farklı kredi kanalı oluşturarak GSMH’ya ve istihdama katkıda bulunacak olup, banka dışı finans kesiminin payının gelişmiş ekonomilerdeki düzeyine yaklaştırılmasının bu nedenle elzem olduğuna inanıyoruz.

Diğer taraftan; 7292 sayılı Kanun ile 6361 sayılı kuruluş Kanunumuzun 40. Maddesinde yapılan değişiklikle Birliğimiz çatısı altına giren Varlık Yönetim Şirketleri’nin de bizimle aynı hedef doğrultusunda ilerleyecek olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz.  Birliğimiz bünyesine katılan ve açıklanan ekonomik reform paketi kapsamında Varlık Yönetim Şirketlerimize yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile birlikte oluşacak yeni yapımızla, reel sektör firmalarına ve ülke ekonomimize verdiğimiz katkının artırılması mümkün olacaktır” dedi.

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı yangın ve sel felaketlerinde; FKB’nin temsil ettiği sektörlerin müşterilerine verdiği desteği de hatırlatan Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ FKB yönetimi olarak, banka dışı finans hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelerin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması adına; afetlerin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçleri azalan müşterilerin borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine yeni finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi konusunda üyelerimize telkinde bulunduk.”

Banka dışı finansın sürdürülebilir büyümesi devam ediyor…

FKB çatısı altında temsil edilen dört sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Aynur Eke: “Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 63,4 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 79,7 milyar TL olarak gerçekleşti.  Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacminin 89 milyar TL’ye ulaştığını, alacaklarının ise 46,8 milyar TL olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 51,6 milyar TL olup; öz kaynakları ise 9,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman Şirketleri’mizin işlem hacmi 25,4 milyar TL oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 43,2 milyar TL, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,2 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 38,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Son olarak Birliğimiz çatısı altına giren Varlık Yönetim Şirketleri’nin finansal performansına ilişkin bilgiler paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle yönettiği alacak tutarı 66,6 milyar TL olan VYŞ’lerin 2021 yılı ilk 6 ayda yeni devraldığı alacak tutarı 1,1 milyar TL, sektörün aktif büyüklüğü 4,9 milyar TL, özkaynakları ise 2,4 milyar TL, müşteri sayısı ise 4,6 milyon kişi olarak gerçekleşti. Sektörlerimizin bu rakamlarını değerlendirdiğimizde ise, 2021’in ilk yarısında özellikle işlem hacminde artışlar dikkat çekiyor. 2021 yılı ilk yarıyılda geçen yılın aynı dönemine göre; Finansal kiralama sektörü %61, Finansman sektörü  %155, Faktoring sektörü %47 oranında büyüme kaydetmiştir.”

Basın Bülteni.pdf