Finansman

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ NEDİR?

Her türlü mal ve hizmet alımı amacıyla gerçek ve tüzel kişilere finansman sağlayan kredi kuruluşlarıdır.

Mal veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmekte, kredi geri ödemeleri, adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılmaktadır.

Tabi oldukları mevzuatları gereği kredilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla önceden yazılı şekilde genel bir sözleşme yapmaktadırlar.

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Müşteri, finansman şirketinin anlaşmalı olduğu satıcı aracılığıyla kredi başvurusunu gerçekleştirir.

Kredi başvurusunun finansman şirketi tarafından onaylanması halinde, finansman tutarı, mal veya hizmetin teslim ve temini ile birlikte müşterilerin nam ve hesabına, doğrudan satıcıya ödenir.

Kredi geri ödemeleri ise müşteriler tarafından bankalar aracılığı ile finansman şirketlerine yapılır.

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ NE TÜR HİZMETLER SUNAR?

 - Taşıt Kredisi

 - Konut Kredisi, İpotek Teminatlı Bireysel Finansman Kredisi

 - Dayanıklı Tüketim Malları ve Hizmet Sektörü Kredileri

 - Stok Finansmanı Kredisi

NEDEN FİNANSMAN ŞİRKETLERİ?

Finansman şirketleri, başta taşıt kredileri olmak üzere, sadece mal ve hizmet finansmanı konusunda uzmanlaşan kadroları ile  banka ve diğer finansal kuruluşlardan ayrılarak satış noktasında ve satış ile eş zamanlı olarak müşterilerine hızlı ve esnek çözümler üretmektedir.

Finansman şirketleri yalnızca tüketicileri değil, özellikle ekonomide daralma yaşanan dönemlerde uluslararası ve yerli sermayedarların işbirliği ile otomotiv sektörünü, KOBİ’leri ve Türkiye ekonomisini desteklemektedir.

Finansman Şirketleri tüketiciye doğrudan finansman sağlayarak, üretici firmalar üzerindeki finansman yükünü hafifletmekte ve bu firmaların asli faaliyet alanlarına odaklanmalarına, dolayısıyla üretimin artmasına katkıda bulunmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Finansman şirketlerinde kredi başvuru koşulları nelerdir?
  18 yaş ve üzeri, kredi taksitlerini ödemeye yetecek gelire sahip gerçek kişiler ile tüm tüzel kişiler kredi başvurusunda bulunabilir.
 2. Ev hanımları ve öğrenciler kredi kullanabilir mi?
  Ev hanımları geliri olması koşulu ile eşleri veya birlikte yaşadıkları çocuklarının; öğrenciler ise anne veya babasının kefil olması koşulu ile kredi başvurusunda bulunabilir.
 3. Bireysel taşıt kredisinde alınabilecek maksimum kredi tutarı nedir?
  Bireysel olarak başvurabileceğiniz kredi oranı; fatura değeri 120.000 TL ve altında olan araçlarda bu bedelin %70’ine kadar, fatura değeri 120.000 TL’yi aşan araçlarda ise 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70; 120.000 TL’yi aşan kısmı için %50 olarak uygulanmaktadır. Tüzel başvurularda ise araç fatura bedelinin %90'ına kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
 4. Kredi başvurularında kefil zorunlu mudur?
  Bireysel kredi başvurularında kefil zorunlu değildir. Gelirini belgeleyebilen her bireysel müşteri için kefilsiz kredi başvurusu yapılabilmektedir. Kredi başvurunuzun değerlendirmesinden çıkacak sonuca göre kefil istenebilir. Tüzel başvurularda ortak (gerekli görülmesi durumunda) /ortaklar kefil alınabilmektedir.
 5. İkinci el araçlar için de kredi kullanabilir miyim?
  Evet, ilgili finansman şirketinin kredi başvuru noktalarından ikinci el araçlar için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
 6. Ödeme planı seçenekleri nelerdir?
  Eşit ödeme, tek ödeme, ara ödeme, artan ödeme, azalan ödeme gibi farklı ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.
 7. Ödeme planında değişiklik yapabilir miyim?
  Evet, ilgili şirketin ödeme planında değişiklik yapmak için izlediği prosedürleri takip ederek değişiklik yapabilirsiniz.
 8. KKDF ne demektir?
  KKDF; Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nun kısaltılmış hali olup, taşıt kredilerinde faiz üzerinden hesaplanmaktadır; ticari araçlarda %0, ticari kapsama girmeyen araçlarda ise faiz tutarının %15'idir.
 9. BSMV ne demektir?
  BSMV; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin kısaltılmış hali olup, taşıt kredilerinde faiz üzerinden hesaplanmaktadır; şu anda yürürlükteki oranı ise faiz tutarının %5’idir.
 10. Kredi borcumu devredebilir miyim?
  Sözleşmedeki taraflar değiştirilemeyeceği için kredi borcunuzu devredemezsiniz.
 11. Kredi vadesi önceden kapatılabilir mi?
  Kredi borcunuzun tamamını istediğiniz zaman, kredi kullandığınız finansman şirketinin Müşteri Hizmetleri’ni arayarak vadesinden önce kapatabilirsiniz.
 12. Rehin nasıl kaldırılır?
  Kullanılmış olan kredinin vadesinin bitmiş olması ve finansman şirketine hiçbir borcun kalmamış olması durumunda rehin şerhi kaldırılabilir.