Finansman

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ NEDİR?

Her türlü mal ve hizmet alımı amacıyla gerçek ve tüzel kişilere finansman sağlayan kredi kuruluşlarıdır.

Mal veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmekte, kredi geri ödemeleri, adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılmaktadır.

Tabi oldukları mevzuatları gereği kredilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla önceden yazılı şekilde genel bir sözleşme yapmaktadırlar.

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Müşteri, finansman şirketinin anlaşmalı olduğu satıcı aracılığıyla kredi başvurusunu gerçekleştirir.

Kredi başvurusunun finansman şirketi tarafından onaylanması halinde, finansman tutarı, mal veya hizmetin teslim ve temini ile birlikte müşterilerin nam ve hesabına, doğrudan satıcıya ödenir.

Kredi geri ödemeleri ise müşteriler tarafından bankalar aracılığı ile finansman şirketlerine yapılır.

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ NE TÜR HİZMETLER SUNAR?

 - Taşıt Kredisi

 - Konut Kredisi, İpotek Teminatlı Bireysel Finansman Kredisi

 - Dayanıklı Tüketim Malları ve Hizmet Sektörü Kredileri

 - Stok Finansmanı Kredisi

NEDEN FİNANSMAN ŞİRKETLERİ?

Finansman şirketleri, başta taşıt kredileri olmak üzere, sadece mal ve hizmet finansmanı konusunda uzmanlaşan kadroları ile  banka ve diğer finansal kuruluşlardan ayrılarak satış noktasında ve satış ile eş zamanlı olarak müşterilerine hızlı ve esnek çözümler üretmektedir.

Finansman şirketleri yalnızca tüketicileri değil, özellikle ekonomide daralma yaşanan dönemlerde uluslararası ve yerli sermayedarların işbirliği ile otomotiv sektörünü, KOBİ’leri ve Türkiye ekonomisini desteklemektedir.

Finansman Şirketleri tüketiciye doğrudan finansman sağlayarak, üretici firmalar üzerindeki finansman yükünü hafifletmekte ve bu firmaların asli faaliyet alanlarına odaklanmalarına, dolayısıyla üretimin artmasına katkıda bulunmaktadır.