Duyurular

Merkezi Fatura Kaydı Sistemi hayata girdi

Merkezi Fatura Kaydı Sistemi hayata girdi

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. işbirliği ile hazırlanan Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’nin yazılım sürecini tamamlandı. Sistemin ilk fazında; fatura, e-fatura, satış sözleşmesi gibi belgeler kayıt altına alınıyor.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), ticari hayatın önemli bileşeni olan faktoring şirketleri ve bankaların, bir alacağın birden fazla faktoring işlemine konu edilmesinden doğabilecek potansiyel zararlardan korunabilmesi ve çifte finansmanın önüne geçilebilmesi amacıyla Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. işbirliğinde Merkezi Fatura Kaydı Sistemi yazılım sürecini tamamladı.

Faktoring işlemlerine konu edilen alacaklarla ilgili her türlü bilgi ve belgenin toplulaştırılması, aynı alacağın birden fazla faktoring işlemine konu edilememesi ve sektörle ilgili birçok verinin raporlanarak izlenebilmesine hizmet edecek Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kurulması, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 43. maddesi ile Finansal Kurumlar Birliği’nin görevleri arasında yer alıyor.

FKB bu kapsamda Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kurulması için Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile anlaşarak gerekli yazılım, sistem ve altyapı kurulumunun gerçekleştirilmesini sağladı.

FKB’nin KKB işbirliği ile hayata geçirdiği sistemin ilk fazında; fatura, e-fatura, satış sözleşmesi gibi devir alınan alacaklara İlişkin belgelere ait bilgiler kayıt altına alınıyor. 2015 içinde hayata geçecek ikinci fazda ise; çek, senet gibi ödeme araçları ve tahsilat bilgileri de sisteme eklenerek Merkezi Fatura Kaydı Sistemi Risk Merkezi’nin ardından Türkiye’nin önemli bir data merkezi olacak.

FKB, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptığı protokol kapsamında TCKN/VKN bilgileri, e- fatura mükellefiyet kontrolü, e-fatura doğrulama fonksiyonlarını Merkezi Fatura Kaydı Sistemine dahil ederek sorgulanabilir, izlenebilir ve raporlanabilir yenilikçi bir altyapıyı ekonomi sistemine kazandırmış oldu.