Duyurular

Leasing ve Kobiler: 'Birlikte Güçlü Yarınlara' - Konya

Leasing ve Kobiler: 'Birlikte Güçlü Yarınlara' - Konya

“2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” ile 2023 İhracat- KOBİ Stratejisi  ULUSAL POLİTİKA haline gelmiş ve Kamu kuruluşlarının 5 yıllık Stratejik Planlarında yer almıştır.

Türkiye’deki şirketlerin %99’unu oluşturan KOBİ’ler- küçük ve orta ölçekli işletmeler- ülkemizdeki toplam istihdamın da %75’ini karşılamaktadır. Küresel rekabetin hız kazandığı günümüz dünyasında, üretimi, istihdamı, gelirimizi arttırmak ve sınırları aşmak zorundayız. Bu amaca dönük olarak,  24 Şubat 2016’da “KOBİLERLE GÜÇLÜ VE GÜVENLİ YARINLARA” Projesi başlatılmıştır.

LEASİNG VE KOBİLER BİRLİKTE GÜÇLÜ YARINLARA

Proje kapsamında; tüm Türkiye’de KOBİ’ler ile buluşmalar düzenlenmekte, ekonomideki son gelişmeler ışığında, KOBİ’ler için hayati önem taşıyan, sürdürülebilir büyümeyi hızlı ve ekonomik şekilde sağlayan, makine ve ekipman yatırımlarının finansmanında finansal kiralamanın önemine ilişkin konular paylaşılacak. Projede aynı zamanda finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programları, kaynak alternatifleri, hibe ve krediler, sigorta, garanti hizmeti ve borçlanma araçları vb konularda detaylı bilgilendirme çalışmaları da yapılmaktadır.

Kamu ve Yerel Yönetimler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, OSB’ler, EXİMBANK, KOSGEB, İl müdürlükleri, Üniversiteler, Yerel ve Ulusal Medya, Üretici ve İhracatçı işletmeler ile birlikte, doğru ve hatasız bilgi ulaştırılıp, eksikler tamamlanıp, merak edilen tüm sorulara uzmanlarca cevaplar verilmekte, yapılan özel çalışmalarla, Ulusal Medyanın kente ve kent KOBİ’lerine olan ilgisi de arttırılmaktadır. 

YENİ DURAKAnadolu’nun Ticaret, Sanayi ve Hoşgörü Kenti Konya

Türkiye’nin Kobi Başkenti sayılan Konya, 30 Binin üzerinde KOBİ ve 1.5 Milyar Doları aşan ihracatıyla Anadolu Kaplanı unvanını hak ediyor. Otomotiv yan sanayisinden makineye, boyadan ayakkabıya kadar imalat sanayisinin çok geliştiği kent aynı zamanda Türkiye’nin tarım üssü konumunda. Konya’da faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin sektörel çeşitliliği dikkat çekici. Kent, metal işleme alanında Türkiye pazarının % 45’ine sahip. Traktörlerde kullanılan parçaların % 90’nı ve tarım makinalarında kullanılan parçaların % 100’ünü üretirken, bu alanda Türkiye pazarının % 65’ini elinde bulunduruyor. Otomotiv Yan Sanayi sektöründe, birçok marka modelin %70’den fazla parça ve ekipmanı Konya’da üretiliyor. Konya, yılda yaklaşık 15 milyon çift ayakkabı üretimi ile de Türkiye pazarının % 15’ini tek başına karşılıyor. Mevlana Şehri Konya’da, turizm yanı sıra yenilenebilir enerji alanında da dünya ölçeğinde büyük yatırımlar var. Tüm sektörlerdeki “girişimci ruhu” ile beraber, Leasing desteğini arkasına alacak Konya, üretim ve ihracat rakamlarını arttırarak Anadolu Kaplanı unvanını sürdürmek istiyor.

AMAÇ;Konya’’da tüm paydaşların harekete geçirilmesi, farkındalığı arttırmak, eksiklerin tespiti ve giderilmesi, kent ekonomisinde gelecek vizyonu oluşturmak.

İÇERİK; Yeni finansman modellerinden- sürdürülebilir planlara, üretim, pazarlama ve ihracatta yaşanan sorunlardan- gelecek dönem vizyonuna, İhracatta finansal çözümlerden LEASİNG’e, yeni ihracat fırsatlarından- KOBİ ve ihracatçı desteklerine pek çok konunun ele alınacağı “ LEASING VE KOBİLER Birlikte Güçlü Yarınlara” kapsamında yapılacak çalışmalar şöyle;

 • Konya Açık oturumu ve Habertürk yayın bant çekimi; 24 Ekim 2017 Salı/ 16.00
 • Habertürk TV / Bakış - Konyaözel yayını/ 25 Ekim 2017 Çarşamba/ 09.10.
 • Hürriyet Gazetesi/ Ulusal baskı – Konya özel çalışması
 • Ulusal Medya Haber Çalışmaları
 • Yerel Medya Buluşmaları

PROJE PAYDAŞLARI; Finansal Kurumlar Birliği koordinasyonuyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, BDDK, TİM, Türk EXİMBANK, KOSGEB, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya OSB ve diğer faal OSB’ler, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya MÜSİAD, KONSİAD, Yerel Medya ve üretici ve ihracatçı tüm yerel işletmeler.

ORGANİZASYON DETAYLAR /   

Organizasyon Yeri: KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisler Konferans salonu  

Çekim;24 Ekim 2017- Salı / 16.00 /Yayın:25 Ekim 2017- Çarşamba / 09.10

16.00Program başlangıç

(16.00- 16.40 arası Habertürk TV / BAKIŞ bant çekimde yapılacaktır.)

Yayın ve Panel Konukları

  • Sn Noyan Doğan / Moderatör
  • Sn. Tahir AKYÜREK / Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Sn. Ünal GÖKMEN / FFKB Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı
  • Sn. Ahmet Candan / Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri
  • Sn. Selçuk ÖZTÜRK / Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
  • Sn. Hüseyin ÇEVİK / Konya Ticaret Borsası Başkanı
  • Sn. Memiş KÜTÜKÇÜ / Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

17.00-18.00Organizasyon Tanıtım filmi ve Panel devam