Duyurular

KOSGEB, FKB Merkezinde COSME programını anlatıyor

KOSGEB, FKB Merkezinde COSME programını anlatıyor

“26 Şubat 2016 Cuma günü saat 14.00-17.00 arasında KOSGEB, FKB Merkezinde COSME programını anlatıyor”

Avrupa Birliği COSME (İşletmelerin ve KOBİ’ lerin Rekabet Edebilirliği) Programı 2014-2020 yıllarını kapsamakta olup, 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı’ nın (CIP) alt bileşeni EIP’ in (Girişimcilik ve Yenilik Programı) yerini almıştır.

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında COSME Programı Anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’ de imzalanmış olup, KOSGEB Başkanlığı Programın ülkemizdeki ulusal koordinatörüdür.

Avrupa Birliği Genelinde;
COSME programının bütçesi ana eylemler olan; KOBİ’ lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar Avro olarak oluşturulmuş olup, finansmana erişim için program bütçesinin %60’ ı oranında, yaklaşık 1,38 milyar Avro kaynak ayrılmıştır. COSME Programı finansal araçları Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilmektedir.

COSME Programı Finansal Araçları altında banka, finansal kiralama, faktoring şirketi gibi finansal aracı kurumların proje sunmasına olanak tanıyan 2 adet proje teklif çağrısı yer almaktadır.

COSME programı finansal araçlarının siz üyelerimize tanıtımı amacıyla, Birliğimizde 26 Şubat 2016 Cuma günü saat 14.00-17.00 arasında KOSGEB Başkanlığını temsilen AB ve Koordinasyon Müdürü Pınar IŞIN ile KOBİ Uzmanı Gül Elçin POLAT katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir.