Duyurular

Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara

Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara

İnşaat yatırımlarına Leasing Desteği

“2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” ile 2023 İhracat- KOBİ Stratejisi, ULUSAL POLİTİKA haline gelmiş ve Kamu kuruluşlarının 5 yıllık Stratejik Planlarında yer almıştır. Türkiye’deki şirketlerin %99’unu oluşturan KOBİ’ler- küçük ve orta ölçekli işletmeler- ülkemizdeki toplam istihdamın da %75’ini karşılamaktadır. Küresel rekabetin hız kazandığı günümüz dünyasında, üretimi, istihdamı, gelirimizi arttırmak ve sınırları aşmak zorundayız. Bu amaca dönük olarak, iki yıl önce “KOBİLERLE GÜÇLÜ VE GÜVENLİ YARINLARA” Projesi başlatılmıştır.

LEASİNG VE KOBİLER BİRLİKTE GÜÇLÜ YARINLARA

Proje kapsamında; tüm Türkiye’de KOBİ’ler ile buluşmalar düzenlenmekte, ekonomideki son gelişmeler ışığında, KOBİ’ler için hayati önem taşıyan finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programları, leasing ve kaynak alternatifleri, krediler, sigorta, garanti hizmeti ve borçlanma araçları vb konularda detaylı bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile 25 Ocak 2018’de düzenlenecek organizasyonda; inşaat sektörünün temsilcileri ile bir araya gelmek, tüm paydaşların harekete geçirilmesi, farkındalığı arttırmak, sorun ve eksiklerin tespiti ve giderilmesi, inşaat sektörü için gelecek vizyonu oluşturmak temel amaçtır.

İNŞAAT YATIRIMLARINA LEASİNG DOPİNGİ

İnşaat Sektörü, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmet ile ekonominin lokomotif sektörü. Eylül 2017 Sektör Raporu'na göre, genel ekonomik büyümenin üzerinde bir performans gösteren inşaat sektörü, yılın ilk yarısında yüzde 6,4 büyüdü ve inşaat harcamaları yaklaşık 253 milyar Lirayı buldu. 2 Milyondan fazla kişinin istihdam edildiği sektörde, konut inşaatları sürükleyici olmayı sürdürüyor. 2017’nin i ilk 9 ayında alınan yapı ruhsatı sayısı 1,1 milyon daireyi geçti. 2017 Eylül verilerine göre, İnşaat malzemesi sanayi üretimi de yüzde 13,8 arttı.İnşaat sektöründeki finansman sorunları, tüm iş ortaklarını etkileyebileceği gibi inşaat malzemesi sanayisi için de yakından izlenmesi gereken bir risk haline geldi. İşte tam bu noktada İnşaat sektörü için leasing desteği can simidi oluyor. Türkiye yılın ikinci çeyreğinde inşaat yatırımlarındaki artışla yüzde 5,1 büyürken, finansal kiralama pazarı ise yılın ilk yarısında yüzde 18 büyüdü. Leasing pazarındaki büyümeyi, iş ve inşaat makineleri leasingi tetikledi. Leasng sektörünün desteğini arkasına alacak inşaat sektörü 2018’de yeni başarılar inşa etmeyi hedefliyor.

 • İÇERİK/ YAPILACAKLAR
 • Toplantı ve Habertürk TV / Bakış yayını; 25 Ocak / Perşembe 15.30
 • Hürriyet Gazetesi/ Ulusal baskı / İnşaat sektörü özel çalışması
 • Ulusal Medya Haber Çalışmaları
 • ORGANİZASYON DETAYLAR /
 • Yer: EGE KONFERANS SALONU / İstanbul Dünya Ticaret Merkezi / A3 Blok
 • 15:30 Toplantı Başlangıç
 • 16:00- 16.45 Panel ve Habertürk TV / BAKIŞ Canlı yayın
 • 16:45- 18.00 İnteraktif Panel devam
 • Yayın ve Panel Konukları
 • Noyan DOĞAN Moderatör
 • Mehmet CANTEKİN Finansal Kurumlar Bir. Yön. Kur. Bşk
 • Gökhan Murat KALSIN İstanbul Ticaret Odası Yön. Kur. Bşk. Yrd
 • Ünal GÖKMEN FKB Finansal Kiralama Sektör Temsil Kur. Bşk
 • Tahir TELLİOĞLU Tüm İnşaat Müteahhitleri Konf. Genel Başkanı
 • Celal KOLOĞLU Türkiye İnşaat San. İşveren Send. Yön. Kur. Bşk
 • Sn Ali Tamer ÖZTOYGAR Türkiye İş Makineleri Dist. Ve İmalatçıları Bir. Bşk
 • Sn Ender Akbay TOGAN İstif Makineleri Dist. Ve İmalatçıları Der. Bşk
 • PROJE PAYDAŞLARI; Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Ticaret Odası ( İTO) koordinasyonuyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, BDDK, TİM, Türk EXİMBANK, KOSGEB, İstanbul İnşaatçılar Derneği ( İNDER), Tüm İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (TİMFED ) Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu (TİMFED) Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İstanbul İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği, Toplu İş Makinaları Operatörler Derneği ( TİMODER), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği ( İSDER), Türkiye İnşaat Sanayiciler İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçılar Derneği ( İMDER), Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul Yatırım ortaklığı Derneği (GYODER), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED), Tesisat, İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği – Ankara (TİMKODER), Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği (TASİAD), Türk Yapısal Çelik Derneği ( TYÇD-TUCSA), Türk Seramik Derneği, Türkiye Hazır Beton Birliği, Araç ve araç üstü ekipman ve iş makinaları Üreticileri Birliği Derneği (ARUSDER), Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD), İstanbul İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği,

Kompozit Sanayicileri Derneği, İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği ( İSKİD), Gayrimenkul ve İnşaat İşbirliği Platformu (GİİP), İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ( İSİB), Türkiye Prefabrik Birliği, Türkiye Gaz Beton Üreticileri Derneği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Derneği, Anadolu Yakası Müteahhitleri Derneği ( AYİDER), İş Makinaları Mühendisleri Birliği (İMMB)