Duyurular

Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara - Kocaeli

Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara - Kocaeli

Gelecek için KOBİLER ile buluşuyoruz…

“2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” ile 2023 İhracat- KOBİ Stratejisi, ULUSAL POLİTİKA haline gelmiş ve Kamu kuruluşlarının 5 yıllık Stratejik Planlarında yer almıştır. Türkiye’deki şirketlerin %99’unu oluşturan KOBİ’ler- küçük ve orta ölçekli işletmeler- ülkemizdeki toplam istihdamın da %75’ini karşılamaktadır. Küresel rekabetin hız kazandığı günümüz dünyasında, üretimi, istihdamı, gelirimizi arttırmak ve sınırları aşmak zorundayız. Bu amaca dönük olarak, iki yıl önce “KOBİLERLE GÜÇLÜ VE GÜVENLİ YARINLARA” Projesi başlatılmıştır.

GELİŞEN TÜRKİYE EKONOMİSİ’NDE BİRLİKTEN DOĞAN KUVVET

Proje kapsamında; tüm Türkiye’de KOBİ’ler ile buluşmalar düzenlenmekte, ekonomideki son gelişmeler ışığında, KOBİ’ler için finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programları, kaynak alternatifleri, krediler, sigorta, garanti hizmeti ve borçlanma araçları vb konularda detaylı bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Kamu ve Yerel Yönetimler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, OSB’ler, EXİMBANK İl Müdürlükleri, KOSGEB İl Müdürlükleri, Üniversiteler, Yerel ve Ulusal Medya, Üretici ve İhracatçı işletmeler ile birlikte, doğru ve hatasız bilgi ulaştırılıp, eksikler tamamlanıp, merak edilen tüm sorulara uzmanlarca cevaplar verilmekte, yapılan özel çalışmalarla, Ulusal Medyanın kente ve kent KOBİ’lerine olan ilgisi de arttırılmaktadır.

YENİ DURAK; MARMARA’NIN SANAYİ VE LİMAN KENTİ KOCAELİ

Kocaeli, İstanbul’dan sonra, Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ikinci il. Ekonomisinin dayandığı % 51’lik sanayi üretimiyle, Türkiye imalat sanayiine %13’lük katkı sağlarken, ilde faaliyet gösteren 80 sanayi kuruluşu, Türkiye’nin en büyük 500 firması içinde yer alıyor. Türkiye dış ticaretinin yüzde 17’sini gerçekleştiren kent, geçtiğimiz yılı 18,3 Milyar Dolar ihracat rakamıyla Sanayi kuruluşları ağırlıklı olarak Gebze, İzmit ve Körfez ilçelerinde toplanıyor. Kimya ve kağıt sanayisinde Türkiye’nin merkezi olurken, Türkiye’nin en büyük kâğıt fabrikası, en büyük tersanesi ve en büyük lastik fabrikası bu ilde. Türkiye araç üretiminin yüzde 38’i, Türkiye Metal Sanayinin yüzde 19’u yine Kocaeli’nde karşılanıyor. Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Teknoparkları ile Kocaeli sanayisi disiplinli olarak gelişiyor.

AMAÇ;

Kocaeli’nde tüm paydaşların harekete geçirilmesi, farkındalığı arttırmak, eksiklerin tespiti ve giderilmesi, kent ekonomisinde gelecek vizyonu oluşturmak.

İÇERİK/ YAPILACAK ÇALIŞMALAR;

 • Toplantı ve Habertürk TV/ Bakış çekimi ; 28 Kasım / Salı 16.00
 • Habertürk TV / Bakış / Kocaeli özel yayını ; 29 Kasım/ Çarşamba/ 09.10
 • Hürriyet Gazetesi/ Ulusal baskı / Kocaeli özel çalışması
 • Ulusal Medya Haber Çalışmaları / Yerel Medya Buluşmaları

PROJE PAYDAŞLARI;

Finansal Kurumlar Birliği koordinasyonuyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, BDDK, TİM, Türk EXİMBANK, KOSGEB, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Marmara Kalkınma Ajansı, İzmit Asım Kibar OSB, Kocaeli Ali Kahya OSB, Kandıra Gıda İhtisas OSB ve diğer tüm OSB’ler, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği, Yerel Medya ve üretici ve ihracatçı tüm yerel işletmeler.

ORGANİZASYON DETAYLAR

Yer: Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis Salonu

 • 16.00- 16.45 - Panel ve Habertürk TV / BAKIŞ bant çekim
 • 16.45- 18.00 - Tanıtım Filmi ve Panel devam

Yayın ve Panel Konukları

 • Moderatör - Sn. Noyan Doğan
 • Kocaeli Valisi - Sn. Hüseyin AKSOY
 • Kocaeli Büyükşehir Belediye Bşk. - Sn. İbrahim KARAOSMANOĞLU
 • Finansal Kurumlar Bir. Yön. Kur. Bşk. - Sn. Mehmet CANTEKİN
 • FKB Faktoring Sektör Kur.Bşk. - Sn. M. Çağatay BAYDAR
 • Kocaeli Ticaret Odası Yön. Kur. Bşk. - Sn. Necmi BULUT
 • Kocaeli Sanayi Odası Yön. Kur. Bşk. - Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU
 • Körfez Ticaret Odası Yön. Kur. Bşk. - Sn. Sibel MORALI