Duyurular

Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara - Eskişehir

Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara - Eskişehir

Gelecek için KOBİ’ler ile buluşuyoruz…

“2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” ile 2023 İhracat- KOBİ Stratejisi ULUSAL POLİTİKA haline gelmiş ve Kamu kuruluşlarının 5 yıllık Stratejik Planlarında yer almıştır.

Türkiye’deki şirketlerin %99’unu oluşturan KOBİ’ler- küçük ve orta ölçekli işletmeler- ülkemizdeki toplam istihdamın da %75’ini karşılamaktadır. Küresel rekabetin hız kazandığı günümüz dünyasında, üretimi, istihdamı, gelirimizi arttırmak ve sınırları aşmak zorundayız. Bu amaca dönük olarak, 24 Şubat 2016’da “KOBİLERLE GÜÇLÜ VE GÜVENLİ YARINLARA” Projesi başlatılmıştır.

Gelişen Türkiye Ekonomisi’nde Birlikten Doğan Kuvvet

Proje kapsamında; tüm Türkiye’de KOBİ’ler ile buluşmalar düzenlenmekte, ekonomideki son gelişmeler ışığında, KOBİ’ler için finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programları, kaynak alternatifleri, hibe ve krediler, borçlanma araçları vb konularda detaylı bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kamu ve Yerel Yönetimler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, OSB’ler, KOSGEB İl Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Üniversiteler, Yerel ve Ulusal Medya, Üretici ve İhracatçı işletmeler ile birlikte, doğru ve hatasız bilgi ulaştırılıp, eksikler tamamlanıp, merak edilen tüm sorulara uzmanlarca cevaplar verilmekte, yapılan özel çalışmalarla, Ulusal Medyanın kente ve kent KOBİ’lerine olan ilgisi de arttırılmaktadır.

Yeni Durak: Anadolu’nun Modern Sanayi Kenti Eskişehir

Uçak motorundan beyaz eşyaya, havacılık ve raylı sistemler alanlarında ihtisaslaşmış olan Eskişehir, Türkiye’nin önemli sanayi kentlerinden. Son 3 yılda 2,1 Milyar TL’lik 135 Teşvik Belgeli yeni yatırımla, yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelen Eskişehir, 2016 yılını 2.3 Milyar Dolar ihracat rakamı ile kapattı. Makine-Metal Eşya Sanayii ve Gıda Sanayisinin toplam sanayii içinde %70’lik bir ağırlığı olduğu görülürken, Toprak ve Seramik sanayisi son yıllarda hızla gelişiyor. Uçak Motoru, Dizel Lokomotif ile Boraks üretiminin %100’ü Eskişehir’den karşılanıyor. Enerji de son zamanlarda teşviklerle beraber ilgi gören sektörlerden.

Kentte, 2 organize sanayi bölgesi ve 1 de ihtisas organize sanayi bölgesi yanı sıra 16 Sanayi sitesi ve 60 Bine yakın çalışan var. Otomotiv, raylı sistemler, Lojistik İhtisas OSB'leri ile Savunma ve Havacılık Sanayi Endüstri Bölgesi de hayata geçirilecek. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5 firması bulunan Eskişehir, %15 olan yüksek teknolojili ürün ihracatı oranını, Cumhuriyetin 100. Yılında % 25’lere çıkarmayı hedefliyor.

AMAÇ; Eskişehir’de tüm paydaşların harekete geçirilmesi, farkındalığı arttırmak, eksiklerin tespiti ve giderilmesi, kent ekonomisinde gelecek vizyonu oluşturmak.

İÇERİK; Yeni finansman modellerinden- sürdürülebilir planlara, üretim, pazarlama ve ihracatta yaşanan sorunlardan- gelecek dönem vizyonuna, İhracatta finansal çözümlerden- Factoring’e, Yeni ihracat fırsatlarından- KOBİ ve ihracatçı desteklerine pek çok konunun ele alınacağı “KOBİLERLE GÜÇLÜ VE GÜVENLİ YARINLARA” kapsamında yapılacak çalışmalar şöyle;
  • Eskişehir Açıkoturumu; Yerel paydaşlarla birlikte / 17 Mayıs 2017
  • Habertürk TV / Bakış - Eskişehir özel yayını/ Canlı / 40 dakika
  • Hürriyet Gazetesi/ Ulusal baskı – Eskişehir özel çalışması
  • Ulusal Medya Haber Çalışmaları
  • Yerel Medya Buluşmaları

PROJE PAYDAŞLARI; Finansal Kurumlar Birliği koordinasyonuyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BDDK,TİM, KOSGEB,Türk Eximbank, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir OSB, Eskişehir Ticaret Borsası, BEBKA ( Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı), Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği, Eskişehir Genç İşadamları Derneği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, KOSGEB Eskişehir İl Müdürlüğü, Türk Eximbank Eskişehir İl Müdürlüğü,Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, Yerel Medya ve üretici ve ihracatçı tüm yerel işletmeler

ORGANİZASYON DETAYLAR / 17 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Etkinlik Yeri; Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi toplantı salonu
09.00- 11.00 Habertürk TV canlı yayın ve Panel
(09.00- 09.50 arasında Habertürk TV / Bakış Programından canlı yayınlanacaktır)

Açılış Konukları ve Panel

Moderatör / Sn Noyan Doğan

Sn. Azmi ÇELİK – Eskişehir Valisi

Sn Mehmet CANTEKİN / Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Sn Mehmet Cağatay BAYDAR / FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sn. Av. Kazım Kurt – Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı

Sn. Savaş M.ÖZAYDEMİR- Eskişehir Sanayi Odası Yön. Kur. Başkanı

Sn. Metin GÜLER – Eskişehir Ticaret Odası Yön. Kur. Bşk

09.50- Eskişehir Ekonomisi- Tanıtım Filmi

09.55 - 12.00  Soru- Cevap

12.30- 13.30  Protokol ve katılımcılarla öğle yemeği- “Yerel Medya Buluşmaları”