Duyurular

KOBİ’ler Sınırları Faktoring İle Aşıyor

KOBİ’ler Sınırları Faktoring İle Aşıyor

TOPLANTILARININ İKİNCİSİ BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOBİ'lerin ihracat yapılanmalarında daha güçlü finansman ve rekabet gücüne ulaşmalarına yönelik çözümlerin konuşulduğu, "KOBİLER SINIRLARI FAKTORİNG İLE AŞIYOR" buluşmalarının ikincisi AR-GE ve İnovasyon devi BURSA'da yapıldı. Finansal Kurumlar Birliği'nin öncülüğünde ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BDDK, Küçük ve Orta ölçekteki İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Eximbank'ın desteği ile gerçekleştirilen buluşmada, Bursalı yerel işletmelerin dış pazara erişimleri ve ihracat kapasitelerini yükseltmelerine yönelik faktoring sektöründen en doğru şekilde faydalanmaları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu...

Noyan Doğan'ın moderatörlüğünde yürütülen "KOBİLER SINIRLARI FAKTORİNG İLE AŞIYOR" toplantısının konuşmacıları Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Öger, Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zafer Ataman, Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Necati Yeniaras, Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Temsil Kurulu Üyesi Hulki Kara ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran... KOBİ'lerin ihracat karnesini masaya yatırdı... Organizasyonda yeni finansman modellerinden sürdürülebilir planlara, üretim, pazarlama ve ihracatta yaşanan sorunlardan gelecek dönem ekonomik vizyonuna, ihracatta finansal çözümlerden, yeni ihracat fırsatlarına KOBİ ihracatçı desteklerine kadar pek çok konu gündeme taşındı.

Toplantıda ev sahipliği yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran> "Bursa büyürse Türkiye büyür diyoruz. Türkiye 2023 vizyonuna uygun stratejiler doğrultusunda 75 milyar Dolar hedefliyoruz. Burada önemli olan hedefe ulaşmaya yönelik nasıl stratejiler geliştirildiğidir. Biz sanayicimizin gelişmesine yönelik doğru stratejiler geliştiriyoruz, yatırımlar yapıyoruz. Yurtdışı fuarlarını yakından takip ediyoruz, Bursa'yı da bir fuar şehri yapma yönünde önemli adımlar attık. Kendi sanayicimizin yüksek teknoloji odaklı üretime yöneltecek sanayi yatırımları yaptık" şeklinde konuştu.

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unu, toplam istihdamın yüzde 78'ini, ihracatın yüzde 56’sını KOBİ'ler karşılıyor. Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’ler Türkiye’de yaratılan toplam katma değerin yüzde 55’ini, toplam satışların yüzde 65,5’ini, toplam yatırımların yüzde 50’sini gerçekleştirirken, toplam kredilerin ise sadece yüzde 24’üne ulaşabiliyor. Türkiye ekonomisini dinomosu KOBİ'lerin en önemli sorunu öz kaynak yetersizliği ve krediye erişimdeki güçlükler... Bu sorunla karşı karşıya olan ve çözümler arayan, otomotiv, tekstil, gıda, mobilya gibi birçok farklı sektörü ile Türkiye ihracatında lokomotif görevi gören Bursa KOBİ'leri, "KOBİ'ler Sınırları Faktoring ile Aşıyor" buluşmasında finansal yüklerini azaltıp, ihracat ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik alternatif çözümler sunan bankacılık dışı finansman sektörü hakkında bilgi aldı.

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Özger ; "Finansal Kurumlar Birliği 750 bin Kobi ile işbirliği içinde"...

Bankacılık dışı finansman sektörünü tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Özger ">2013 yılında kurulan FKB çatısı altında 66 faktoring, 28 finansal kiralama ve 12 finansman şirketi olmak üzere toplam 106 şirket faaliyet gösteriyor. 7200 çalışanı, 100 milyar TL'ye yakın aktif büyüklüğü, 156 milyar TL’yi geçen işlem hacmine sahip finansal kiralama,faktoring ve finansman sektörlerinin finans sistemi içindeki payı; öz kaynak büyüklüğüne göre yüzde 4.8, GSMH içindeki payı yüzde 8.1 ve kullandırılan kredide ki payı yüzde 5.4... FKB olarak >KOBİ'lerin en önemli sorunları arasında yer alan öz kaynak yetersizliği ve krediye erişim konularında farkındalık yaratarak; rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, büyüme ve dış pazarlara erişiminin sağlanmasına yönelik destek olmak amacıyla ciddi çalışmalar yapıyoruz. İkincisini Bursa'da gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerle Anadolu'da ekonomik büyümenin önemli bir dişlisi olan >KOBİ'ler ile yan yana geliyoruz" dedi. 750 bin >KOBİ> ile işbirliği içinde olduklarını ifade Özger, "2023 ihracat vizyonu çerçevesinde >KOBİ'lerin> çok büyük bir rol üstleniyor. Gerek yerinde sağlanan üretim ve istihdam açısından gerekse ekonomik büyümenin bütün coğrafyaya yayılması açısından >KOBİ'lerin güçlenmesi büyük bir önem arz ediyor. Bu açıdan >KOBİ'lerin güçlenmesinde kredi imkanlarının çoğaltılarak rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerin artırılması ve dış pazarlara erişimlerinin sağlanması, yeni pazarlar yaratılması ve risklerin azaltılması gerekiyor. Bu noktada faktoring tarafından sağlanan krediler ve ek destekler >KOBİ'lerin güvenli büyümelerinde önemli bir itici güç olacaktır." dedi.

FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zafer Ataman "Türkiye ihracatçısına 8.3 milyar TL fon kullandırıyoruz."

Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğu Bursa, 13 faal OSB’si, serbest bölgesi, 600 uluslararası şirketi ve KOBİ’leriyle tam bir sanayi metropolü. 2023 yılı için 75 Milyar dolarlık ihracat hedefi belirleyen şehir, sanayi, tarım ve turizm alanlarında güçlü bir yapılanmaya sahip. Bölgesel ekonomik büyüme hedefleri konusunda ilerici çalışmalar yürüten Bursa KOBİ'leri dünyaya katma değeri yüksek, kaliteli üretimler gerçekleştirerek ihracatta güçlü bir üs olma hedefinde...

İhracat alanında dünya ikincisi konumunda olan ve 2015 yılında 8.3 milyar TL fon sağlayan faktoring sektörü Bursa gibi hızlı büyüyor ve ihracat ürünlerini çeşitlendiriyor. Toplantıda faktoring sektörünün 2015 yılında 120 milyar TL ciroya ulaştığını belirten FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zafer Ataman "bunun 24 milyar TL'si ihracat faktoringinden geliyor. Anadolu'daki şirketlerin hem işlem hacmi artıyor hem de ihracatta etkin rol oynuyorlar. Bankacılık dışı finans sektörü olarak tanımlanan faktoring, alternatif finans modelleri ile reel sektörü ciddi boyutlarda fonluyor... 66 şirket ile yaklaşık 95 bin müşteriye hizmet veren sektörümüz yaklaşık 300 bin alıcıya ulaşmakta. Fiili olarak Türkiye ihracatçısına 8.3 milyar TL fon kullandırıyoruz. Bunun çok büyük bölümü yurtdışında herhangi bir risk geldiğinde tanzim garantisini de içeren garantili faktoring." dedi. Ataman "2006 yılından bu yana BDDK tarafından denetim altında bulunan faktoring sektörü >KOBİ'lerin büyümesinde önemli bir rol üstleniyor. GSMH içindeyüzde 6 paya sahip olan faktoring cirolarını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Her yıl ortalama yüzde 20 büyüme gerçekleştiren faktoring sektörü içinde ki ihracattaki paylarımızı da artırmak istiyoruz." dedi

İhracat kaynak maliyetini düşüren ve hizmet çeşitliliğini arttıran faktoring sektörü Türk Eximbank ile işbirliği içerisinde...

Türk Eximbank faktoring firmaları ile işbirliği yaparak ihracatçılara sağladığı finansman desteğini artırma gayreti içerisinde… Türk >Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Necati Yeniaras "Eximbank olarak piyasa koşullarına göre ihracatçılara en uygun destekleri veriyoruz. >Bursa Türk Eximbank hizmetlerinden en fazla faydalanan illerden biri... Kredi ve sigorta rakamları birlikte değerlendirildiğinde, Bursa ihracatına yüzde 16’lık, diğer bir ifadeyle 1,4 milyar dolara yakın bir finansman desteği Türk Eximbank tarafından sunuluyor. Ayrıca, 2015 yılında Türk Eximbank’ın nakdi kredi hizmetlerinden otomotiv (yüzde 33), tekstil (yüzde 25), makine (yüzde 7) ile kimya (yüzde 6) başta olmak üzere, şehrin ihracat bileşimini oluşturan tüm sektörler pay alıyor" dedi.

Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Temsil Kurulu Üyesi Hulki Kara; "Türkiye, 2015 yılında 143,8 milyar Dolar ihracat gerçekleştirdi"...

Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyadaki ve gelişmiş ekonomilerdeki tüm dinamiklere rağmen 2015 yılını 143,8 milyar Dolar toplam ihracat ile kapattı. >Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Temsil Kurulu Üyesi Hulki Kara " faktoring şirketleri henüz bu ihracatın 7,5 milyar Dolar'lık kısmını işlemlerimize konu edebildik. Bu tutarın da yaklaşık 4,5-5 milyar Dolar'lık kısmını muhabirlerimiz aracılığı ile garanti altına aldık. Bu rakamlara bakınca Türkiye, işlem hacminde Çin’den sonra Dünya ikincisi oldu. Faktoring şirketleri olarak, müşterilerimize gerçekleştirdikleri ihracat işlemlerinde alacaklarının vadesinde ödenmemesi riskine karşı, aciz, iflas ve temerrüt durumları için yüzde 100 garanti hizmeti vermekteyiz." dedi.