Duyurular

Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Önemli İşbirliği

Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Önemli İşbirliği

FKB & İTO
Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri sektörlerini tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, söz konusu sektörlerde finansal okuryazarlığın ve alternatif finansman tekniklerinin bilinçli kullanılmasının artırılması amacı ile işbirliğine gitti.

Bu işbirliği kapsamında faktoring sektörü ayrıca TİM-EXIMBANK-İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Araştırma Merkezi (TEDAM) ile de ortak çalışmalar yürütülmesi için etkinlikler gerçekleştirecek.

Finansal Kurumlar Birliği, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans sektörünün gelişimi için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında yeni işbirliklerine imza atıyor.

FKB bu işbirliklerinin bir yenisini İstanbul Ticaret Üniversitesi ile imzaladığı protokol ile hayata geçirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü ve ilgili bölüm öğretim üyeleri ile birlikte FKB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen imza töreni ile hayata geçirilen işbirliği kapsamında Üniversite’nin ilgili birimlerinde talep edilmesi halinde üç sektöre yönelik uzmanlık alanları ile ilgili programlarda, sektör uygulamasına yönelik ders ve program içerikleri geliştirilecek.

Buna ek olarak faktoring sektörü ayrıca TİM, EXİMBANK ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde kurulan TEDAM ile de dış ticaret alanında gelişmelerin yorumlanarak, bilimsel anlamda değerlendirildiği ve elde edilen güncel verilerin kamuoyu ile paylaşıldığı ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

Protokolün imza töreninin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan FKB Başkanı Osman Zeki Özger, iki kurum arasındaki işbirliği ile FKB çatısı altında birleşen bankacılık dışı finans sektörüne yönelik bilgi ve algı düzeyinin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Özger şöyle devam etti: "İstanbul Ticaret Üniversitesi ile işbirliği içerisinde başlattığımız bu girişim sayesinde Birlik çatımız altında birleşen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri sektörlerinin sunduğu alternatif finansman tekniklerinin bilinçli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bu girişimin aynı zamanda finansal okuryazarlığın geliştirilip yaygınlaştırılması çalışmalarına da katkı sunacağını düşünüyoruz. FKB olarak, Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı içerisinde görev üstlenen kurumlardan biri olarak; 10'uncu Kalkınma Planı çerçevesinde Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan ve Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda yürütülen Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları’na, özellikle KOBİ’ler için, Türkiye’de finansal okur yazarlığın artırılması amacıyla yapılacak her türlü çalışma ve eylem planlarının içinde gönüllü olarak yer alma hedefimizle örtüşüyor. Söz konusu işbirliğinin sektörlerimiz ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren de yaptığı değerlendirmede, “İşbirliğimiz kapsamında, FKB ile ortak seminerler, konferanslar ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde yürüttüğümüz lisansüstü programları ve Sürekli Eğitim Merkezimiz tarafından düzenlenen sertifika programlarından, FKB üyelerinin avantajlı olarak yararlanabilmesini sağlayacağız .” dedi.

Önümüzdeki dönemde FKB ile işbirliğini derinleştirerek bankacılık dışı finansman sektörüne ilişkin bir tezsiz yüksek lisans programını hayat geçirmeyi de arzu ettiklerini belirten Ekren, “Bu protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını ve işbirliğimizin devamını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.