Duyurular

Finansal Kurumlar Birliği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Finansal Kurumlar Birliği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

02/04/2021 Cuma günü saat 15:00-16:00 arası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, genel kurul toplantısının fiziksel olarak gerçekleştirilmesi salgının yayılması açısından son derece sakıncalı görüldüğünden, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) kullanılacak olup, üye temsilcilerimiz güvenli elektronik imzaları veya mobil imzaları ile olağanüstü genel kurula elektronik olarak katılabilecektir.
Toplantıya elektronik ortamdan asaleten veya vekaleten katılan üye şirket temsilcileri toplantı günü sisteme süresinde giriş yaparak (toplantı saatinden bir saat önce başlayıp, beş dakika kala sona eren süre içinde) toplantıyı izleyebilecek, görüşülen gündem maddesi ile ilgili soru sorma/görüş gönderme ve oy verme fonksiyonlarını kullanabileceklerdir.  

Tarih:
 02/04/2021
Saat: 15:00-16:00
Yer: Finansal Kurumlar Birliği Merkez Ofisi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sokak No:13 River Plaza K:18 Ofis no:48-49, Şişli İSTANBUL                                

GÜNDEM
  1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Başkanlık Divanının seçilmesi,
  3. Yönetim kurulu tarafından Birlik Statüsünün 7.maddesinin 1.fıkrasının (ç) bendi uyarınca, Kurum’a önerilmek üzere Genel Kurul’a sunulan FKB Statü değişiklik önerilerinin görüşülmesi,
  4. Dilek ve temenniler.
PROGRAM AKIŞI

14:00 – 14:55           Kayıt 

15:00 – 15:05           Açılış Programı
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

15:05 -15:20             Açılış Konuşmaları

Aynur EKE
Finansal Kurumlar Birliği Başkanı 

15:20 – 16:00           Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Gündemi

16:00                         Dilekler, Kapanış