Duyurular

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketlerinin 2021 yılı 3. çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketlerinin 2021 yılı 3. çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

Banka Dışı Finans Sektörü %25 Büyüdü

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketlerinin 2021 yılı 3. çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

FKB çatısı altındaki dört sektörün 2021 yılı 3. çeyrek konsolide verilerine göre;

  • İşlem Hacmi 199 milyar TL,
  • Aktif toplamı 182,4 milyar TL,
  • Öz kaynak büyüklüğü 33,8 milyar TL,
  • Müşteri sayısı 7,1 milyon olarak gerçekleşti. 

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği dört sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke; “2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da salgın süreci ve küresel gelişmelerin olası negatif etkilerine karşı, reel sektör için kritik konular olan finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi gibi başlıklarda en etkin çözümlerin yine finansal kuruluşlardan geleceğine inanıyoruz. Bu bağlamda; üretim ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için eşgüdümlü politika adımları atılmasının, 2022 yılının ilk çeyreğine de olumlu yansıyacağı görüşündeyiz. Finansal Kurumlar Birliği’ni oluşturan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Varlık Yönetim Şirketleri’nin risk yönetimi anlayışlarını koruyarak, reel sektörü desteklemeye ve büyümeye devam ettiği 3. çeyrekte sadece finansman çözümlerimiz ile değil; her geçen gün gelişen sektörel insan kaynağı kalitemiz, ihtiyaçlara özel-yenilikçi çözümlerimiz, artan işbirliklerimiz ve yurt çapında genişleyen etki alanımızla işletmelerimizin daha da fazla yanında olma, onlara daha geniş çaplı çözümler sunma şansı bulmaktan mutluluk duyduk” dedi.  

Türkiye’nin büyümesi için banka dışı finans kesimine ihtiyacı var… 

Banka dışı finansın büyüklüğüyle ekonomik büyüme ve gelişme arasında doğrudan bir korelasyon olduğunu; bu bakımdan FKB’yi oluşturan sektörlerin büyümesinin, Türkiye’nin daha çok kalkınması anlamına geldiğini de belirten Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üreticiye, tüccara, yatırımcıya, ihracatçıya ve tüketiciye hizmet veren FKB bünyesindeki sektörlerimizin, finans ekosistemi içindeki payının artması için gerekli adımların ivedilikle atılmasını önemsiyoruz. Banka dışı finans kesiminin güçlenmesi ile birlikte Ülkemiz  ekonomisine olan katkımızın daha da artacağını biliyoruz. Bu bakımdan, alternatif kaynaklara hızlı erişimin sağlanarak finansman imkânlarının tabana yayılmasının, finans yükünün büyük kısmını taşıyan bankacılık sisteminin rahatlatılmasının ve rekabetin artırılmasının, farklı kredi kanalları oluşturulması sayesinde GSMH’ye ve istihdama katkı sağlanmasının FKB çatısı altındaki sektörlerimizin güçlendirilmesi ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu adımların atılmasıyla birlikte, Ülkemiz için kalkınma ve refahın yolu olan yatırım, üretim, ihracat ve istihdama’ olan katkımızın giderek artacağını düşünüyorum.”

Banka dışı finans kesiminin işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre%45 büyüdü…

FKB’nin temsil ettiği sektörlerin ayrı ayrı finansal performanslarına da değinen FKB Başkanı Aynur Eke şu bilgileri verdi; “Küresel salgının da tetiklediği dalgalı süreçte iyi bir sınav veren sektörlerimiz özellikle 3. çeyrekte  güçlü, sürdürülebilir, dengeli büyüme trendine girdi ve en önemlisi de bütün paydaşlarla yakın bir iletişim içinde hareket etti. Pandeminin etkilerinin görece azaldığı, aşılama hızının arttığı, baz etkisi ile de ekonomik büyümenin ivme kazandığı mevcut konjonktürde, FKB bünyesindeki sektörlerin hacimlerinde de belirgin artışlar görüldüğünü özellikle belirtmek istiyorum. Sektörlerimizi incelediğimizde Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 63,7 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 80,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Faktoring sektöründe ise işlem hacmi 136 milyar TL’ye ulaştı; alacakları da 48,5 milyar TL oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 52,6 milyar TL; öz kaynakları ise 10,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman Şirketleri’mizin işlem hacmi 36,4 milyar TL seviyesinde. Sektörün aktif büyüklüğü 44,2 milyar TL, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,2 milyon, sektörün alacak büyüklüğü de 38 milyar TL. Son olarak Birliğimiz çatısı altına giren Varlık Yönetim Şirketleri’nin finansal performansına ilişkin bilgiler paylaşmak isterim. 2021 yılı 3. çeyrekte bu sektörün yeni devraldığı alacak tutarı 2,6 milyar TL, aktif büyüklüğü 5,2 milyar TL, özkaynakları 2,6 milyar TL, müşteri sayısı ise 4,7 milyon kişi mertebesinde. Sektörlerimizin tüm bu rakamlarını değerlendirdiğimizde; 2021’in 3. çeyreğinde özellikle işlem hacmindeki artışlar dikkat çekiyor. Geçen yılın aynı dönemine göre sektörlerin yeni işlem hacimleri; Finansal kiralama sektörü %54,6 Finansman sektörü %86,6 Faktoring sektörü %35,7 Varlık Yönetim Şirketleri ise %94,7 oranında büyüme kaydetti.”

Basın Bülteni.pdf