Duyurular

Finansal Kurumlar Birliği 2015’in ilk 9 aylık sonuçlarını açıkladı…

Finansal Kurumlar Birliği 2015’in ilk 9 aylık sonuçlarını açıkladı…

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans sektörünü tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 2015 yılının ilk 9 aylık dönemi itibariyle her üç sektöre ait konsolide verileri açıkladı.
Konsolide verilere göre üç sektörün 2015'in ilk 9 ayında 2014'ün aynı dönemine kıyasla:

•    Aktif toplamı yüzde 25.2 artışla 93 milyar 763 milyon TL'ye,
•    İşlem hacmi yüzde 8.9 artışla 110 milyar 950 milyon TL’ye,
•    Faaliyet konusu alacakları yüzde 23.4 artışla 83 milyar 440 milyon TL’ye ,
•    Özkaynak büyüklüğü yüzde 11.8 artışla 13 milyar 19 milyon TL’ye
•    Net kârı ise yüzde 16.7 artışla 1 milyar 349 milyon TL’ye yükseldi.

Bankacılık dışı finans sektörü belirsizlik dönemini başarıyla atlattı...

2015 yılının ilk 3 çeyreğine ait konsolide verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, finansal piyasalardaki dalgalanmalar, yurtiçindeki belirsizlikler ve ülkemizin de yoğun olarak etkilendiği bölgesel jeopolitik sorunlara rağmen, Finansal Kurumlar Birliği üyesi şirketlerin reel sektörü desteklemeye devam ettiklerini; risk yönetimi anlayışlarını koruyarak büyümeyi sürdürdüklerini söyledi.

Belirsizlik sürecini başarıyla geride bırakan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri sektörlerinin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için bütün paydaşlarıyla yakın bir iletişim içinde geleceğe umutla baktığını ifade eden Özger, "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’nin 2014 yılında tek çatı altında toplamamızın ardından gerçekleştirdiğimiz çalışmaların meyvelerini yılın ilk 9 ayında toplamaya devam ettik. 30 Eylül 2015 itibariyle elde edilen sonuçlara baktığımızda, üç sektörün bu 9 aylık dönemde 2014'ün aynı dönemine kıyasla aktif toplamının yüzde 25.2 artışla 93 milyar 763 milyon TL'ye, işlem hacminin yüzde 8.9 artışla 110 milyar 950 milyon TL’ye, faaliyet konusu alacaklarının yüzde 23.4 artışla 83 milyar 440 milyon TL’ye, özkaynak büyüklüğünün yüzde 11.8 artışla 13 milyar 19 milyon TL’ye ve net kârının da yüzde 16.7 artışla 1 milyar 349 milyon TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Birlik olarak önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla, her üç sektörde de büyümenin devam edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.