Duyurular

Finansal Kurumlar Birliği 2015’in İlk 6 Aylık Sonuçlarını açıkladı…

Finansal Kurumlar Birliği 2015’in İlk 6 Aylık Sonuçlarını açıkladı…

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’nin Aktif Büyüklüğü % 26.6 Artışla 88 Milyar TL’ye Yükseldi

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans sektörünü tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 2015 yılının ilk 6 aylık dönemi itibariyle her üç sektöre ait konsolide verileri açıkladı.

Konsolide verilere göre üç sektörün 2015'in ilk yarısında 2014'ün aynı dönemine kıyasla:

  • Aktif toplamı yüzde 26.6 artışla 88 milyar 615 milyon TL'ye,
  • İşlem hacmi yüzde 18.7 artışla 76 milyar 244 milyon TL’ye
  • Faaliyet konusu alacakları yüzde 25.8 artışla 79 milyar 688 milyon TL’ye ,
  • Özkaynak büyüklüğü yüzde 13.6 artışla 12 milyar 643 milyon TL’ye
  • Net kârı ise yüzde 28.6 artışla 958 milyon TL’ye yükseldi.

İlk çeyreğe ait konsolide verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, Birlik olarak faaliyete başladıkları 2014 yılı başından bu yana yürütmüş oldukları çalışmalarla, bankacılık dışı finans sektörünün tek çatı altında güçlü temsilini sağladıklarını belirtti.

Yılın ilk yarısında, gerek Finansal Kiralama gerek Faktoring gerekse de Finansman Şirketleri’nin büyüme trendini sürdürdüğünü belirten Özger, üç sektörün de başta Türkiye ekonomisinin büyümesinde kritik rol üstlenen KOBİ'ler olmak üzere reel sektöre verdikleri destekleri artırarak faaliyet gösterdiğinin altını çizdi.

Özger konu hakkında şunları söyledi: "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri olarak 2014 başında Birlik çatısı altında bir araya geldikten sonra, bu yönde attığımız adımlara daha güçlü şekilde devam etmekteyiz. Bunun sonuçlarını yılın ilk yarısındaki konsolide rakamlarımızda da gözlemleyebiliyoruz. 30 Haziran 2015 itibariyle elde edilen sonuçlara baktığımızda, üç sektörün bu dönemde 2014'ün aynı dönemine kıyasla aktif toplamının yüzde 26.6 artışla 88 milyar 615 milyon TL'ye, işlem hacminin yüzde 18.7 artışla 76 milyar 244 milyon TL’ye, faaliyet konusu alacaklarının yüzde 25.8 artışla 79 milyar 668 milyon TL’ye, özkaynak büyüklüğünün yüzde 13.6 artışla 12 milyar 643 milyon TL’ye ve net kârının da yüzde 28.6 artışla 958 milyon TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Birlik olarak önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla her üç sektörde de büyümenin devam edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.

FKB olarak 3 sektörün toplam aktif büyüklüğünün, 2014 yılsonuna göre %11,6 oranında büyüyerek, aynı dönemde %11,5 büyüyen Bankacılık sektörüyle uyum gösterdiğini vurgulayan Özger, “Benzer büyümeyi 6 aylık özkaynak artışında da görmekteyiz. Bankacılık sektöründe %5,1 olarak gerçekleşen bu oran, sektörlerimiz toplamında %5,9 olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Bilgi için:

Bersay İletişim Danışmanlığı

Güven Adalı / 0212 337 51 42 / 0553 539 77 76 / guven.adali@bersay.com.tr

Gülsüm Gücük / 0212 337 51 28 / 0554 886 14 72 / gulsum.gucuk@bersay.com.tr