Sözleşme Tescili

Yurt İçinde Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmeleri’nin Tescili

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun 22. Maddesi gereği, kendilerine ait özel sicili bulunmayan taşınır mallara ait finansal kiralama sözleşmeleri Finansal Kurumlar Birliği tarafından tutulan özel sicile tescil edilir.

Taşınmaz mallara ilişkin sözleşmeler taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün şerhler hanesine, kendilerine mahsus özel sicili bulunan taşınır mallara dair sözleşmeler bu malların kayıtlı oldukları sicile tescil ve şerh olunur ve kiralayan tarafından ayrıca Birliğe bildirilir.

Yurt içinde yapılan Finansal Kiralama işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki genelge’ye buradan ulaşabilirsiniz.

Tescil Başvurusu Tescil Sorgusu

Yurt Dışından Yapılacak Finansal Kiralama Sözleşmeleri’nin Tescili

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun 21. Maddesi gereği yurt dışından yapılacak finansal kiralama sözleşmeleri Finansal Kurumlar Birliği tarafından tescil edilir.

Yurtdışından yapılacak Finansal Kiralama işlemlerine ilişkin sözleşmelerin tesciline dair genelge’ye buradan ulaşabilirsiniz.

KVKK Aydınlatma Metni için tıklayınız.