Financial Leasing

Finansal Kiralama (Leasing) ve Kira Alacaklarının Takip Yolları Osman Oy/Onur Biçici 2015
Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve Acun Mekengeç 2014
Dünyada ve Türkiye’de Finansal Hizmetlere Erişim ve Finansal Eğitim TCMB 2011
3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat Şevkiye Kapan 2009
Finansal Kiralama Sektörünün Vergisel Boyutu Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı Fider 2009
Finansal Kiralama (Leasing) Av.Osman Oy-Erhan ünal Av.Nahide Tahan 2008
Finansal Kiralama (Leasing) İçtihatlı&Gerekçeli M.Vefa Toroslu 2008
Finansal Kiralama (Kanun ve Vergi Kanunlarına Göre) Ali Tuğlu-Özkan Atila 2007
Finansal Kiralama (Mali Teşvik Uygulamaları) Dr.İlhami Söyler 2007
Finansal Kiralama ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr.Orhan Göker 2005
Finansal Kiralama (Hukuk Sempozyumu) Görüşme Tutanağı Fider 2004
Finansal Kiralama (Leasing) Mehmet Koç 2004
Finansal Kiralama Hukuk Sempozyumu FİDER 2004
Finansal Kiralama Nuray Ergül/Sezai Dumanoğlu 2003
Non-Bank Financial Institutions and Capital Markets in Turkey World Bank 2003
Çağdaş Finansal Teknikler Vefa Toroslu 2000
Finansal Kiralama Vergi Uygulamaları Erdikler-Eratalar 2000
Finansal Kurumların Denetim ve Vergilemesi Ahmet Erol 2000
Bütün Yönleriyle Finansal Kiralama Mehmet Koç 1999
Finansal Kiralama Hukuku Sempozyumu FİDER 1999
Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama Sözleşmesi (Leasing) Köksal Kocaağa 1999
Finansal Kiralama Kanunu (Açıklamalı ve İçtihatlı)-Genişletilmiş Baskı Gültekin Nazlıoğlu 1998
Sorularla Finansal Kiralama İTO 1998
Finansal Kiralama Kanunu (Açıklama ve İçtihatlı) Gültekin Nazlıoğlu 1996
Türkiye’de Finansal Kiralama (Leasing) Esaslar ve Uygulama-II İktisadi Araştırmalar Vakfı 1996
Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama Dr.M.Argun Köteli 1991
Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Doç.Dr.Atilla Altop 1990
Türkiye’de Finansal Kiralama (Leasing) Esaslar ve Uygulama-I İktisadi Araştırmalar Vakfı 1989
Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama (Leasing) Tanımı ve Hükümleri Prof.Dr.Erden Kuntalp 1988
Finansal Kiralama Semineri İTO 1987
Finansal Kiralama (Leasing) İktisat Bankası 1986