Duyurular

"Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS) Uygulama Esasları" Güncellendi!

"Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS) Uygulama Esasları" Güncellendi!

"Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS) Uygulama Esasları" Güncellendi!

08.07.2015 Tarihinde yayımlanan Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'nin Kuruluşu, Faaliyeti ve Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e

("Yönetmelik") dayanılarak hazırlanan "Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS) Uygulama Esasları" Güncellendi.  İlgili dökümana ulaşmak için tıklayınız