Duyurular

Leasing ve Kobiler: "Birlikte Güçlü Yarınlara" - Adana

Leasing ve Kobiler: "Birlikte Güçlü Yarınlara" - Adana

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” ile 2023 İhracat- KOBİ Stratejisi ULUSAL POLİTİKA haline gelmiş ve Kamu kuruluşlarının 5 yıllık Stratejik Planlarında yer almıştır. Türkiye’deki şirketlerin %99’unu oluşturan KOBİ’ler- küçük ve orta ölçekli işletmeler- ülkemizdeki toplam istihdamın da %75’ini karşılamaktadır. Küresel rekabetin hız kazandığı günümüz dünyasında, üretimi, istihdamı, gelirimizi arttırmak ve sınırları aşmak zorundayız. Bu amaca dönük olarak, 24 Şubat 2016’da “KOBİLERLE GÜÇLÜ VE GÜVENLİ YARINLARA” Projesi başlatılmıştır.

LEASİNG VE KOBİLER BİRLİKTE GÜÇLÜ YARINLARA

Proje kapsamında; tüm Türkiye’de KOBİ’ler ile buluşmalar düzenlenmekte, ekonomideki son gelişmeler ışığında, KOBİ’ler için hayati önem taşıyan, sürdürülebilir büyümeyi hızlı ve ekonomik şekilde sağlayan, makine ve ekipman yatırımlarının finansmanında finansal kiralamanın önemine ilişkin konular paylaşılacak. Projede aynı zamanda finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programları, kaynak alternatifleri, hibe ve krediler, sigorta, garanti hizmeti ve borçlanma araçları vb konularda detaylı bilgilendirme çalışmaları da yapılmaktadır.

Kamu ve Yerel Yönetimler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, OSB’ler, EXİMBANK, KOSGEB, İl müdürlükleri, Üniversiteler, Yerel ve Ulusal Medya, Üretici ve İhracatçı işletmeler ile birlikte, doğru ve hatasız bilgi ulaştırılıp, eksikler tamamlanıp, merak edilen tüm sorulara uzmanlarca cevaplar verilmekte, yapılan özel çalışmalarla, Ulusal Medyanın kente ve kent KOBİ’lerine olan ilgisi de arttırılmaktadır.

YENİ DURAK: Torosların sanayi kenti Adana

1 milyar 807 milyon doları aşan ihracatıyla Adana, tarım, sanayi ve bankacılık alanlarında Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sanayileşen bölgelerinden biri olması, köklü bir sanayileşme geleneği ve sermaye birikimi yaratması sebebiyle Türkiye ekonomisi için önemli bir il. Adana özellikle tarım ve tekstil sektörü bakımından çok güçlü bir kent. Türkiye'nin tarımsal üretiminin %7,8'i Çukurova’dan karşılanıyor. Çukurova’da pamuğun yoğun olarak üretilmesi, Adana’da tekstil ve tekstile bağlı birçok sektörü hızla büyütüp, tekstilde marka şehir haline getirdi. Tarım ve sanayi ürünlerini, dünyanın her yerine ulaştırabilecek hava, deniz, kara ve demiryolu ağlarına sahip olan Adana, Yumurtalık, Mersin ve İskenderun limanları ile dünyanın dört bir yanına denizyolu ile ulaşırken, tarihi İpekyolu'ndan beri dünyanın en önemli kara ticaret yollarıyla da, Asya Avrupa ve Afrika için bir ticari kavşak. 2014 ve 2015 yıllarında 14, 2016'da ise 13 Adana firması Türkiye'nin ilk 500 şirketi arasına girmeyi başardı. Adana'da 2007 yılında 729 olan ihracatçı firma sayısı, gösterilen çaba ve teşvikler sonucunda yüzde 64 artışla Bin 200’e yükseldi. Adana teşvik ve yatırımlarda Türkiye'deki iller sıralamasında 2'nci sırada yer alıyor. Adanalı sanayici ve üreticiler, leasing desteğini arkasına alıp, ekonomisini canlandırarak Türkiye ihracatına en yüksek katkı sağlamayı hedefliyor.

AMAÇ; tüm paydaşların harekete geçirilmesi, farkındalığı arttırmak, eksiklerin tespiti ve giderilmesi, kent ekonomisinde gelecek vizyonu oluşturmak.

İÇERİK; Yeni finansman modellerinden- sürdürülebilir planlara, üretim, pazarlama ve ihracatta yaşanan sorunlardan- gelecek dönem vizyonuna, İhracatta finansal çözümlerden LEASİNG’e, yeni ihracat fırsatlarından- KOBİ ve ihracatçı desteklerine pek çok konunun ele alınacağı “ LEASING VE KOBİLER Birlikte Güçlü Yarınlara” kapsamında yapılacak çalışmalar şöyle;

  • Adana Açık oturumu ve Habertürk Canlı Yayın; 26 Mart 2018 Pazartesi/ 16.00
  • Habertürk TV / Bakış - Panel ; 26 Mart 2018 Pazartesi/ 16.45
  • Hürriyet Gazetesi/ Ulusal baskı – Adana özel çalışması
  • Ulusal Medya Haber Çalışmaları
  • Yerel Medya Buluşmaları

PROJE PAYDAŞLARI; Finansal Kurumlar Birliği koordinasyonuyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, BDDK, TİM, Türk EXİMBANK, KOSGEB, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, AOSB ve diğer faal OSB’ler, Çukurova Kalkınma Ajansı, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği, Adana Genç İşadamları Derneği, Çukurova Genç İşadamları Derneği, Adana Kadın Girişimciler Derneği, Yerel Medya ve üretici ve ihracatçı tüm yerel işletmeler.

ORGANİZASYON DETAYLAR

Organizasyon Yeri; Adana Sanayi Odası / Sakıp Sabancı Toplantı Salonu

Çekim; 26 Mart 2018- Pazartesi / 16.00 / Yayın: 26 Mart - Pazartesi / 16.00

16.00 - Program başlangıç (16.00- 16.40 arası Habertürk TV / BAKIŞ Canlı yayın.)

Yayın ve Panel Konukları

  • Sn. Noyan Doğan / Moderatör
  • Sn. Hüseyin SÖZLÜ / Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Sn. Mehmet CANTEKİN / Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Bşk
  • Sn. Ünal GÖKMEN / FKB Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Bşk
  • Sn. Zeki KIVANÇ / Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
  • Sn. Atila MENEVŞE / Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
  • Sn. Şahin BİLGİÇ/ Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
  • Bekir SÜTÇÜ / Adana Hacı Sabancı OSB- Yönetim Kurulu Başkanı

16.45- 18.00 - Organizasyon Tanıtım filmi ve Panel devam