Duyurular

Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara - Konya

Kobilerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara - Konya

“ KOBİLERLE GÜÇLÜ VE GÜVENLİ YARINLARA ”

Gelecek için KOBİLER ile buluşuyoruz…

“2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” ile 2023 İhracat- KOBİ Stratejisi, ULUSAL POLİTİKA haline gelmiş ve Kamu kuruluşlarının 5 yıllık Stratejik Planlarında yer almıştır. Türkiye’deki şirketlerin %99’unu oluşturan KOBİ’ler- küçük ve orta ölçekli işletmeler- ülkemizdeki toplam istihdamın da %75’ini karşılamaktadır. Küresel rekabetin hız kazandığı günümüz dünyasında, üretimi, istihdamı, gelirimizi arttırmak ve sınırları aşmak zorundayız. Bu amaca dönük olarak, iki yıl önce “KOBİLERLE GÜÇLÜ VE GÜVENLİ YARINLARA” Projesi başlatılmıştır.

GELİŞEN TÜRKİYE EKONOMİSİ’NDE BİRLİKTEN DOĞAN KUVVET

Proje kapsamında; tüm Türkiye’de KOBİ’ler ile buluşmalar düzenlenmekte, ekonomideki son gelişmeler ışığında, KOBİ’ler için finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programları, kaynak alternatifleri, krediler, sigorta, garanti hizmeti, borçlanma araçları, Ticaret finansmanı ve leasing vb konularda detaylı bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Kamu ve Yerel Yönetimler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, OSB’ler, EXİMBANK İl Müdürlükleri, KOSGEB İl Müdürlükleri, Üniversiteler, Yerel ve Ulusal Medya, Üretici ve İhracatçı işletmeler ile birlikte, doğru ve hatasız bilgi ulaştırılıp, eksikler tamamlanıp, merak edilen tüm sorulara uzmanlarca cevaplar verilmekte, yapılan özel çalışmalarla, Ulusal Medyanın kente ve kent KOBİ’lerine olan ilgisi de arttırılmaktadır.

Yeni Rota: Anadolu’nun Ticaret, Sanayi ve Hoşgörü Kenti Konya

Türkiye’nin Kobi Başkenti sayılan Konya, 30 Binin üzerinde KOBİ ve 1.5 Milyar Doları aşan ihracatıyla Anadolu Kaplanı unvanını hak ediyor. Otomotiv yan sanayisinden makineye, boyadan ayakkabıya kadar imalat sanayisinin çok geliştiği kent aynı zamanda Türkiye’nin tarım üssü konumunda. Konya’da ihracat yapan 1820 firma var ve bu alanda Türkiye 6.’sı. Şehrin 2018’de 11 milyar Dolar’ın üzerinde ihracat hedefi var.Konya’da faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin sektörel çeşitliliği dikkat çekici. Kent, metal işleme alanında Türkiye pazarının % 45’ine sahip. Traktörlerde kullanılan parçaların % 90’nı ve tarım makinalarında kullanılan parçaların % 100’ünü üretirken, bu alanda Türkiye pazarının % 65’ini elinde bulunduruyor. Otomotiv Yan Sanayi sektöründe, birçok marka modelin %70’den fazla parça ve ekipmanı Konya’da üretiliyor. Konya, yılda yaklaşık 15 milyon çift ayakkabı üretimi ile de Türkiye pazarının % 15’ini tek başına karşılıyor. Mevlana Şehri Konya’da, turizm yanı sıra yenilenebilir enerji alanında da dünya ölçeğinde büyük yatırımlar var. Tüm sektörlerdeki “girişimci ruhu” ile Konya, üretim ve ihracat rakamlarını arttırarak Anadolu Kaplanı unvanını sürdürmek istiyor.

AMAÇ; Konya’da tüm paydaşların harekete geçirilmesi, farkındalığı arttırmak, eksiklerin tespiti ve giderilmesi, kent ekonomisinde gelecek vizyonu oluşturmak.

İÇERİK / YAPILACAK ÇALIŞMALAR;

  • Toplantı ve Habertürk TV/ Bakış Canlı yayını; 20 Haziran Çarşamba / 16.00
  • Habertürk TV / Bakış / Konya - Panel 20 Haziran Çarşamba / 16.45 -18.00
  • Hürriyet Gazetesi/ Ulusal baskı / Konya özel çalışması
  • Ulusal Medya Haber Çalışmaları / Yerel Medya Buluşmaları

PROJE PAYDAŞLARI; Finansal Kurumlar Birliği koordinasyonuyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, BDDK, TİM, Türk EXİMBANK, KOSGEB, Finansal Kurumlar Birliği koordinasyonuyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya OSB ve diğer faal OSB’ler, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KONSİAD, Yerel Medya ve üretici ve ihracatçı tüm yerel işletmeler

ORGANİZASYON DETAYLAR

Organizasyon Yeri; KTO Karatay Üniversitesi Konferans Salonu

Panel ve Habertürk TV / BAKIŞ Canlı Yayını: 16.00- 16.45

Tanıtım Filmi ve Panel devam: 16.45- 18.00

Yayın ve Panel Konukları

  • Sn. Noyan Doğan / Moderatör
  • Sn. Mehmet CANTEKİN / Finansal Kurumlar Birliği Yön. Kur. Bşk
  • Sn. Çağatay BAYDAR / FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  • Sn. Selçuk ÖZTÜRK / Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
  • Sn. Hüseyin ÇEVİK / Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
  • Sn. Memiş KÜTÜKÇÜ / Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı