Duyurular

Finansal Kurumlar Birliği IV. Olağan Genel Kurulu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Katılımıyla Gerçekleştirildi

Finansal Kurumlar Birliği IV. Olağan Genel Kurulu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Katılımıyla GerçekleştirildiBankacılık dışı finansın kalbi Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu’nda attı

  • Finansal Kurumlar Birliği (FKB) 4’üncü Olağan Genel Kurulu, 10 Mayıs 2016’da İstanbul’da düzenlendi.
  • FKB Genel Kurulu’na katılım gösteren Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek güçlenen Türkiye ekonomisine vurgu yaptı.
  • Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger; “Kuruluşumuzdan bugüne kadarki 3 yıllık sürede Birliğimiz: temsil ettiği sektörlerin ekonomideki payının büyümesi, insan kaynağı kalitesinin artırılması ve ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sunmaya yönelik projelerin hızla devreye alınması yönünde çok önemli atılımlarda bulundu. Finansal Kurumlar Birliği kısa sürede gerçekleştirdiği kurumsallaşması çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasını ekonomimizde yaşanabilecek her türlü senaryoya karşın alternatif stratejiler doğrultusunda belirlemişti. Bugün Genel Kurul üyelerimizin oyları seçilen yeni Yönetim Kurulu’muzun bu çerçevede Birliğimize ve temsil ettiğimiz sektörlere vizyoner bakış açılarıyla, yüksek katkı sağlayacağına tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

Bankacılık dışı finans kesiminin en önemli unsurlarından olan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 4’üncü Olağan Genel Kurulu, 9 Mayıs 2016 Salı günü İstanbul’da düzenlendi. Ekonomi yönetiminin önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleşen Genel Kurul’da Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna ve gelecekteki seyrine yönelik değerlendirmeler de masaya yatırıldı.

FKB’nin Wyndham Grand İstanbul Levent Otel’de düzenlenen ve 103 üye şirketin yöneticileri ile Birlik yönetiminin hazır bulunduğu Genel Kurul’a Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konuşmacı olarak katıldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Genel Kurul’daki konuşmasında büyüyen Türkiye ekonomisine vurgu yaptı. Ekonomide reformların devam edeceğini söyleyen Şimşek, bu sayede bankacılık dışı finans kesiminin rolünün güçleneceğine de işaret etti. Mehmet Şimşek aynı zamanda, reel sektör ile finans sektörünün el ele, birlikte gelişmesinin önemine dikkat çekti.

“Güçlü finansal yapının önemli yapı taşlarından biriyiz”

FKB Genel Kurul’unda konuşma yapan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, Birliğin kuruluşundan bugüne kadarki 3 yıllık sürede temsil ettiği sektörlerin ekonomideki payının büyümesi, insan kaynağı kalitesinin artırılması ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine katkı sunmaya yönelik projelerinin hızla devreye alınması yönünde çok önemli atılımlarda bulunduğunun altını çizdi.

“Üç sektörün aktif büyüklüğü 95 milyar TL’ye ulaştı”

Bankacılık dışı finansman alanının en güçlü temsilcisi konumundaki Finansal Kurumlar Birliği olarak, üç sektörden toplam 103 üye finansal kuruluş ve 7.135 çalışanı temsil ettiklerini belirten Osman Zeki Özger; 2015 sonu itibariyle üç sektörün 95 milyar TL’lik bir aktif büyüklük üretip, 156 milyar TL’lik işlem hacmine de aracılık ettiğini belirtti.

Özger, “Kurucu Yönetim Kurulu olarak, Birliğimizin kuruluş sürecinden itibaren geçen üç yılda; sektörlerimizin önünü açamaya ve finansal sistem içindeki konumlarını güçlendirmeye yönelik pek çok projeyi hayata geçirdik” dedi.

“Sözleşme Tescil Sistemi”, ve “Merkezi Fatura Kaydı Sistemi” oluşturularak uygulama geçirildi

Özger, 23 Ekim 2013’te ilk Genel Kurulunu yapıp yasal olarak faaliyetlerine başlayan Birliğin, kısa sürede yönetim ve genel sekreterlik yapılarını oluşturarak, kurumsal organizasyonunu hızla devreye soktuğunu ve bunun hemen ardından; sektörlerin kendilerinden beklentileri doğrultusunda, öncelikli düzenleme ve uygulamaların devreye alınmasına yönelik çalışmalara başladıklarını belirtti. Özger konuşmasına şu şekilde devam etti; “Bildiğiniz üzere 6361 sayılı Kanunumuz , Finansal Kiralama sektörümüz için “Sözleşme Tescil Sistemi”, Faktoring sektörümüz için ise “Merkezi Fatura Kaydı Sistemi”nin oluşturup, bu sistemlerin uygulanmaya alınması sorumluluğunu Birliğimize vermişti. Geçtiğimiz yıl itibariyle bu sistemler uygulamaya geçirilmiş olup; başarıyla devam ettirilmektedir. 2016 yılında ise; Merkezi Fatura Kaydı Sistemine ödeme araçları ve tahsilat bilgileri ilave edilecek olup, böylece faturaların ödenme performansı da izlenebilecektir”.

“İhracatçı faktoring şirketlerimiz Eximbank aracılığıyla TCMB ihracat reeskont kredilerinden yararlanmaya başladılar”

Özger ayrıca; 2015 yılında Birliğin girişimleri ile, ihracatçı faktoring şirketlerinin Eximbank aracılığıyla TCMB ihracat reeskont kredilerinden yararlanmaya başladıklarının altını çizdi. Özger, bu sene de FKB’nin Eximbank ile olan işbirliği çerçevesinde faktoring şirketlerinin, Eximbank’ın kısa vadeli ihracat sigorta poliçeleri ile ihracat faktoringinde hizmet verdikleri 75 olan ülke sayısını 238’e çıkartacaklarını beklediklerini söyledi.

“FKB üyesi firmalar artık Takasbank para piyasasında işlem yapabiliyor”

Birlik olarak üyelerinin Takasbank para piyasasında işlem yapabilmesi için başlattıkları çalışmalarımı sonuçlandırdıklarını belirten Özger, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca para piyasalarından ve organize piyasalardan fon sağlama yetkisi bulunan üye şirketlere Takasbank bünyesinde işletilmekte olan Banka ve aracı kurumların kısa süreli fon fazlarını değerlendirip fon ihtiyaçlarını karşıladıkları Takasbank Para Piyasası’na katılımcı olma imkanı getirildiğini ifade etti.

Özger, Birliğin 3 yıllık faaliyetleri arasında GİB tarafından 435 nolu VUK tebliği çıkartıldığını ve finansman şirketlerine de bankalar gibi dekont düzenleyebilme imkanı verildiği hususunun bulunduğuna da dikkat çekti.

Özger konuşmasının devamında şunları belirtti; “TAYSAD, EXIMBANK, KOSGEB gibi değerli iş birliklerimizle 2015 yılında başlattığımız ve 2016 yılında da sürdüreceğimiz yurt çapındaki etkinliklerimizle, özellikle ihracatçı KOBİ’lerimize ulaşacak ve finansman ihtiyaçlarına yönelik özel çözümlerimiz hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında; KOBİ’lerimizin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkılarının yükseltilmesi amacıyla hazırlanan ‘KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’ında yer alan ‘Kobi’lerin Finansmana Erişimlerinin Kolaylaştırılması’ stratejik başlığında da FKB’nin tüm sektörleri olarak görev alıyoruz.

Yine kuruluş vizyonumuzda da yer aldığı üzere; faaliyetlerimizin en önemli parçalarından biri de sektörel standartlarımızı yükselterek, bu doğrultuda insan kaynağı kalitemizi geliştirmektir. Bu amaçla Birlik çatısı altında kurduğumuz Eğitim İktisadi İşletmesi 2015 yılında 60’ın üzerinde program düzenleyerek, 700’ün üzerinde sektör çalışanımıza eğitim verdi.

Diğer yandan, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz temel uzmanlık sertifika programımızı da sürdürüyoruz. Hali hazırda 35 kişiye sertifikalarını vermiş bulunuyoruz. Ayrıca, Finansal Kiralama – Faktoring ve Finansman mesleklerini tercih edilir bir kariyer haline getirmek amacı ile üniversitelerimiz ile işbirliğimizi genişletiyoruz.

Yönetimimiz tarafından başlatılan henüz sonuçlanmamış girişimlerimiz ile sektörlerimizin finans sektöründeki payının artırılmasına yönelik çalışmalarımızın yeni yönetim tarafından da istikrar ve devamlılık çerçevesinde takip edileceğinden hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda Yönetimimiz tarafından oluşturulan FKB’nin mevcut güçlü Genel Sekreterlik yapısı en önemli güvencemizi teşkil etmektedir”.

Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu’nda açılış konuşmalarının ardından Başkanlık Divanı Seçimi’ne geçildi.