Duyurular

Finansal Kurumlar Birliği, 2017 Yılının İlk 6 Aylık Sonuçlarını Açıkladı

Finansal Kurumlar Birliği, 2017 Yılının İlk 6 Aylık Sonuçlarını Açıkladı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’nin Aktif Büyüklüğü yüzde 19,5 Artışla 120 Milyar TL’yi Aştı…

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’ni temsil eden Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 2017 yılının ilk 6 aylık dönemi itibarıyla her üç sektöre ait konsolide verilerini açıkladı.

Buna göre üç sektörün 2017'nin ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine kıyasla:

  • Aktif toplamı yüzde 19,5 artışla 120 milyar TL'ye,
  • İşlem hacmi yüzde 18,4 artışla 91 milyar TL’ye,
  • Faaliyet konusu alacakları yüzde 20,1 artışla 109 milyar TL’ye,
  • Öz kaynak büyüklüğü yüzde 18,1 artışla 17 milyar TL’ye,
  • Net kârlılığı ise yüzde 28,6 artışla 1 milyar 334 milyon TL’ye ulaştı.

Bankacılık dışı finans sektörünün aktifleri 2017’nin ilk yarısında yüzde 19,5 büyüdü...

Finansal Kurumlar Birliği’nin 2017 yılı 6 aylık konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin: “Ülkemizde sağlanan istikrar ortamı ile birlikte ekonomide yaşanan güzel gelişmelerin meyvelerini tüm finans kesimi olarak toplamaya başladık. Bankacılık dışı finans sektörü olarak 2017’nin ilk 6 aylık dönemini başarılı bir şekilde geride bırakıyoruz. Ülkemiz ekonomisinde bankacılık dışı finans sektörünün payının artırılması, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, alternatif finansman olanaklarının yaygınlaştırılması, temsil ettiği sektörlerin hak ve menfaatlerini koruyarak sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulması yönünde aktif bir rol üstlenen Birliğimiz; 4 yıllık bir sürede bankacılık dışı finans alanının güçlü bir temsilcisi konumuna geldi ve sektörlerimizin faaliyet alanlarının genişletmesine katkı sağladı. Edindiğimiz misyon gereği Türkiye’nin finans alternatiflerini çeşitlendirmek, finansta değişimin öncüsü olmak gibi hedeflerimiz var. Bankalara alternatif olmak yerine hep birlikte güçlü bir finans yapısı için bankacılık kesiminin yanında olmak, bir anlamda onların sırtındaki önemli yükü mümkün olduğunca paylaşmak istiyoruz. Bu anlayışla, finansman alanında üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi ülkemize bir borç biliyoruz.

Yapılanma süreci devam eden İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin fiziki bir mekândan çok, Türkiye'yi uluslararası sermaye ve yatırımcıya, finansal teknolojilere cazip kılacak yasal zeminin oluşmasına imkân sağlayacağını düşünüyoruz. FKB’nin üzerinde önemle durduğu adres paylaşım sisteminin bankacılık dışı finansa açılması, vergi ve zorunlu karşılıklar gibi aracılık maliyetlerinin düşürülmesi ve Kredi Garanti Fonu’ndan bankacılık dışı finansal kuruluşların yararlanması konularının tartışıldığı bu dönemde; reel kesim ve KOBİ’lerimiz için finansmana erişimi kolaylaştıran ve alternatifleri çoğaltan bu gibi düzenlemelerin, İFM çalışmalarının da itici motivasyonuyla, kısa sürede sonuçlandırılacağına inancımızı koruyoruz” dedi.

Mehmet Cantekin FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı: “Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,1 artarak 47 milyar TL seviyesini aştı. Diğer yandan sektörün aktif büyüklüğü son verilerle birlikte yüzde 23,6 oranında, öz kaynakları ise yüzde 13,2 oranında büyüdü.

Faktoring sektörüne baktığımızda; 2017’nin 6 aylık performansında işlem hacmi 69,2 milyar TL; alacakları ise 33 milyar TL seviyesini aştı. Sektörün aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3’lük artışla 35 milyar TL; öz kaynakları ise yüzde 11,7 büyüme ile 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti. 61 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün sayıları 100 bini aşan müşterilerine hizmet veriyor.

Finansman sektörüne geldiğimizde ise, 2017 yılı ilk 6 ay verilerini yine geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Sektörün işlem hacmi 2017 ilk yarısında yüzde 16,1 oranında büyüyerek, 11 milyar TL’yi aştı. Aktif büyüklüğü 13,6’lık artışla 33 milyar TL; alacak büyüklüğü ise 13,9’luk artışla 28,8 milyar TL seviyesine erişti.

2017 yılı ilk 6 ayı itibarıyla; Finansal Kurumlar Birliği olarak temsil ettiğimiz bankacılık dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içindeki payı; aktif büyüklüğüne göre %3,9, alacaklara göre %5,4 ve öz kaynaklara göre de %5’e erişmiş durumda. Yine toplam işlem hacmimizin GSMH içindeki payı da yaklaşık %7,1’ler seviyesinde.”

Cantekin sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bu veriler ışığında Birliğimizin genel performansını değerlendirecek olursak; öncelikle her üç sektörümüzün de başta KOBİ’lerimiz olmak üzere reel ekonomimize sundukları katkıyı ülkemizin büyüme hedefleri doğrultusunda her geçen gün artırdıklarının altını özellikle çizmek isterim. 2016 yılında yaşadığımız olumsuz gelişmelere rağmen; ekonomimizin istikrarı, yabancı yatırımcının Türkiye’ye duyduğu güven ile birlikte bankacılık ve bankacılık dışı finans sistemimizin güçlü bir şekilde ayakta durduğunu görüyoruz ve bizler Türkiye’yi ekonomik olarak ileri seviyeye ulaştırmada da kararlıyız. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum; Ülkemizdeki bankacılık dışı finans sektörünün ekonomideki payının artırılması, güçlendirilerek derinleştirilmesi ve KOBİ’lere gereken desteğin verilebilmesi, bizlerin yurt içi ve yurt dışı kaynaklara rekabet ve fırsat eşitliği içerisinde ulaşabilmemiz ile mümkündür. Bu sebeple; bugüne kadar yapılan düzenlemeler yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından çok önemli olmakla birlikte, özellikle rekabet koşullarının iyileştirilmesi yönünde atılabilecek yeni adımlarla, yatırım ortamının iyileştirilmesine daha da fazla katkı sunulabileceğine inanıyorum.”