Duyurular

Finansal Kiralama standardı değişiyor

Finansal Kiralama standardı değişiyor

Yeni “Kiralama İşlemleri” standardıyla birlikte; kiralama işlemlerinden kaynaklanan miktar, zamanlama ve nakit akışı belirsizliği hakkında şirketler üzerinde uygulanabilecek yararlı bilgilerin oluşturulması planlanıyor.

Mevcut Finansal Kiralama standardında; kiralama işlemini yapan tarafın, ilgili varlığı kredi çekilerek satın almış gibi göstererek kiraladığı varlığı ve yükümlülüğü kayıt altına alması gerekiyor. Öte yandan; faaliyet kiralamalarında, kiralama işlemini yapan tarafın kiraladığı varlığı kayıt altına almaya dair zorunlu bir yükümlülük bulunmuyor.

Kira dönemi boyunca kâr veya zarar tablosunda giderleştirilen kiralar, yatırımcı ve analistlerin kiralama işlemleri hakkında güvenilir bilgi alma ihtiyaçlarını her zaman karşılayamadığından dolayı eleştirilere maruz kalıyor. Önerilerin kabul edilmesiyle; kiralama işlemlerinin tamamının finansal kiralama işlemi olarak sınıflandırılıp bilançoda kaydedilmesi planlanıyor. Böylelikle şirketlerin mevcut ve gelecekteki kiralama işlemlerinin kayda alınması sürecinin değişmesi amaçlanıyor.

“Kiralama İşlemleri” standardına getirilen önerilerin bir diğer amacı da yatırımcılar ve analistlere yarar sağlanması hedefiyle; şirketler üzerinde uygulanabilecek ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan miktar, zamanlama ve nakit akışı belirsizliği hakkında yararlı bilgileri oluşturmak. Bu amacı gerçekleştirmek için; kiralama işlemini gerçekleştiren tarafın, kiralama işleminde ortaya çıkan varlıkları ve yükümlülükleri kayıt altına alması gerekiyor.

Kiralama işlemi, şirketlere hem varlığa ulaşım imkânı kazandırır hem de finansman ihtiyacını sağlar. Bu sayede de bir varlığa sahip olmanın yaratacağı riskleri azaltır. Kiralama işleminin tekrarlanma sıklığından dolayı yatımcıların ve analistlerin bir şirketin kiralama işlemlerinin bütününü görebilmeleri oldukça önem arz ediyor.

Mevcut “Kiralama İşlemleri” standardına göre kullanılan muhasebe modeli, işletmelerin birbirleriyle karşılaştırılabilir olması durumunu zora sokuyor. Toplam varlıklar ve uzun vadeli yükümlülükler gibi yatırımcıların ve analistlerin çokça kullandığı bilgiler, kiralama işlemlerinin bilanço dışı kalması nedeniyle yanlış yorumlanabiliyor ve karşılaştırma konusunda güçlüklerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

“Kiralama işlemleri” ile ilgili yeni standardın 2015 yıl sonundan önce açıklanması bekleniliyor.

Kaynak: http://www.kpmg.com/tr/tr/blog/sayfalar/kpmg-finansal-kiralama-standardi-2015-neden-degisiyor.aspx